Τα περιεχόμενα του σημερινού ΦΕΚ – Νόμοι και αποφάσεις

Ξεφυλλίζοντας την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ.):

Μέτρα για την εκπαίδευση

ΝΟΜΟΣ 4327/2015

Επείγοντα μέτρα για την Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

και άλλες διατάξεις.(ΦΕΚ τεύχος Α΄, αρ φύλλου 50, 14 Μαΐου 2015).

 

Ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών 2014

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ-ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ-ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ με αριθμό 43848/2015

Τροποποίηση απόφασης εφαρμογής, Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) έτους 2014 (ΦΕΚ τεύχος Β΄, αρ φύλλου 829, 13 Μαΐου 2015).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΦΕΚ, ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ, ΝΟΜΟΙ


Αφήστε μια απάντηση