Σχέδιο για την απασχόληση ανέργων στο Δήμο Σερρών

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Συνεργώ στην Απασχόληση» υλοποιεί το «Τοπικό σχέδιο για την απασχόληση στο Δήμο Σερρών», για δημότες του Δήμου Σερρών, που είναι άνεργοι , νέοι επιστήμονες και ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ.

Το σχέδιο αφορά την προετοιμασία 140 ατόμων ώστε κάποιοι από αυτούς να ενταχθούν στην αγοράς και ορισμένοι άλλοι να εφαρμόσουν καινοτομίες στην επιχειρηματική τους δράση, λειτουργώντας παράλληλα ως πιλότοι δημιουργίας απασχόλησης στην τοπική αγορά εργασίας. Το σχέδιο που είναι επιδοτούμενο υλοποιείται σε έξι προγράμματα κατάρτισης 70 ωρών και αιτήσεις γίνονται δεκτές στα γραφεία της ΑΝΕΣΕΡ έως 8 Μαΐου.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ


Αφήστε μια απάντηση