Προσλήψεις καλλιτεχνικού προσωπικού στον Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη-Αιτήσεις έως 5/11

Έως τις 5 Νοεμβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 14 καθηγητών μουσικής, χορού, Θεάτρου και εικαστικών στην Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Νίκαιας-Ρέντη. Θα υπογραφούν συμβάσεις διάρκειας έως οκτώ μηνών.

Θα επιλεγούν: ΤΕ Κλασσικής Κιθάρας 1, ΠΕ Μονωδίας 1, ΠΕ Πιάνου, Μουσικής Δωματίου 1, ΠΕ Βιολιού, Βιόλας 1, ΠΕ Κιθάρας, Μαντολίνου 1, ΠΕ Κιθάρας, Ταμπουρά 1, ΤΕ Πιάνου-Θεωρητικών Μουσικής 1, ΤΕ Καθηγητών Μουσικής Χορωδίας 1, ΠΕ/ΤΕ Σκηνοθεσίας-Θεατρολογίας 2, ΤΕ/ΔΕ Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής 1, ΠΕ/ΤΕ Ζωγραφικής-Χαρακτικής 1, ΤΕ/ΔΕ Μοντέρνου Χορού 1, ΤΕ, ΔΕ Εισαγωγής στο Χορό, Ζούμπα 1

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόµενοι µαζί µε την Αίτηση τους πρέπει να υποβάλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.
  2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνοµικής ταυτότητας.
  3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων σπουδών τους.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
  5. Βεβαίωση Προϋπηρεσίας ή Πιστοποιητικό εµπειρίας στο αντικείµενο της ειδικότητας. Έγγραφα που αποδεικνύουν την προϋπηρεσία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης.
  6. Υπεύθυνη δήλωση
  7. Ειδικά για τις ειδικότητες Καθηγητή/τρια Κιθάρας-Μαντολίνου και Κιθάρας- Ταµπουρά, απαιτείται Αποφοιτήριο Τίτλου Σπουδών για Μαντολίνο ή Ταµπουρά ή Βεβαίωση Σπουδών Έγχορδου Παραδοσιακού Οργάνου από Μουσικό Σχολείο.
  8. Οι Υποψήφιοι που πληρούν τις άνω προϋποθέσεις, θα κληθούν σε ακρόαση εκτέλεσης έργου, κατά την κρίση της επιτροπής, η οποία θα αξιολογήσει, τα πλείονα προσόντα, την καλλιτεχνική σταδιοδροµία, τις βραβεύσεις και διακρίσεις σε επίσηµους διεθνείς και πανελλήνιους διαγωνισµούς, συνεκτιµώντας την εκπαιδευτική παρουσία.

Η προθεσµία υποβολή των δικαιολογητικών από τους ενδιαφεροµένους, θα ξεκινήσει την επόµενη ηµέρα της τελευταίας δηµοσίευσης στις τοπικές εφηµερίδες ή την ανάρτηση της στο χώρο ανακοινώσεων της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. Ν.Π.Ι.∆. και στο κατάστηµα του ∆ήµου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη, θα έχει χρονική διάρκεια δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών.

Τα δικαιολογητικά τους οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να τα καταθέσουν αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδότηση στην Γραµµατεία της ∆Η.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ. 4 Ν.Π.Ι.∆. τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες (∆ευτέρα έως Παρασκευή 08:00 – 16:00). Τηλέφωνα: 2104819007,2104821555.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΔΗΜΟΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!