Πλήρωση 16 θέσεων στο Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών για το υπουργείο Υποδομών

Εστάλη στο ΑΣΕΠ η πρόσκληση του υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, με την οποία ζητείται να στελεχωθεί, το Σώµα Επιθεωρητών – Ελεγκτών (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων) του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων µε δέκα έξι (16) Επιθεωρητές-Ελεγκτές.

Συγκεκεριμένα ο υφυπουργός προσκαλεί:

α) τους µόνιµους και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλους δηµοσίων υπηρεσιών, Ν.Π.∆.∆. και Ο.Τ.Α., κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄ και δωδεκαετή (12) αναγνωρισµένη δηµόσια υπηρεσία,

β) τους αποφοίτους της Εθνικής Σχολής ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε τετραετή (4) τουλάχιστον υπηρεσία µετά την αποφοίτησή τους, οι οποίοι έχουν διακριθεί για την επαγγελµατική τους κατάρτιση, την υπηρεσιακή επίδοση και το ήθος τους και

γ) τους υπαλλήλους από τις ελεγχόµενες Υπηρεσίες και Οργανισµούς που παρέχουν υπηρεσίες ευθύνης του τοµέα Μεταφορών και ∆ικτύων του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, µε βαθµό τουλάχιστον ∆΄ και δωδεκαετή (12) αναγνωρισµένη υπηρεσία,

οι οποίοι ενδιαφέρονται να αποσπασθούν ή τοποθετηθούν (προκειµένου για υπαλλήλους του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων κατόπιν επιλογής) στο Σώµα Επιθεωρητών-Ελεγκτών για τρία (3) έτη, µε δυνατότητα παράτασης µια ή περισσότερες τριετίες, να υποβάλουν αίτηση στο Υπουργείο Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων, (Τοµέας Μεταφορών και ∆ικτύων), Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικής Υποστήριξης, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιοίκησης Προσωπικού, οδός Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Τ.Κ.10191, Παπάγου, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15)
εργάσιµων ηµερών µετά την τελευταία δηµοσίευση της παρούσας στον ηµερήσιο τύπο, η οποία θα γνωστοποιηθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων στα τηλέφωνα 213130 – 8401 και 8387 .

ΔΙΑΥΓΕΙΑ, Απόφαση 29/10/2013

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!