Οι σχολές που οδηγούν στο Δημόσιο – «Πόλεμος» για μία θέση στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές σχολές

«Πόλεμος» για μία θέση στις Στρατιωτικές, Αστυνομικές σχολές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού διεξάγεται κάθε χρόνο μεταξύ των υποψηφίων, εξαιτίας, αφενός της πολύ υψηλής ζήτησης και αφετέρου ότι οι συγκεκριμένες σχολές είναι από τις ελάχιστες που οδηγούν άμεσα στον δημόσιο τομέα.

Η φετινή χρονιά των Πανελλαδικών είναι ιδιαίτερη, καθώς εγκαινιάζεται το νέο σύστημα των Πανελλαδικών με τα 4 ή 5 μαθήματα, ανάλογα με το αν θέλουν να δηλώσουν οι υποψήφιοι τμήματα από ένα ή δύο επιστημονικά πεδία, ενώ έχει αλλάξει για πολλές σχολές και η κατανομή τους σε αυτά τα πεδία.

Στο αφιέρωμα του «ΕΘΝΟΥΣ-ΠΑΙΔΕΙΑ» για τις Πανελλαδικές που αρχίζουν σχεδόν σε δύο μήνες (16 Μαΐου) παρουσιάζονται οι σχολές που οδηγούν άμεσα στο Δημόσιο και αυτές που οι απόφοιτοι ενδεχομένως θα πρέπει να περιμένουν αρκετά χρόνια μέχρι τον διορισμό τους.

Μπαίνουν στο «μικροσκόπιο» οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, αλλά και μία σειρά άλλων τμημάτων τα οποία προσφέρουν θέσεις και στο Δημόσιο, όπως τα Παιδαγωγικά και τα καθηγητικά τμήματα και οι σχολές προσχολικής εκπαίδευσης.

Οπως φαίνεται από τα στοιχεία των τελευταίων ετών και πιο συγκεκριμένα από τη στιγμή που ξέσπασε η οικονομική κρίση και άρχισε να κλείνει η «στρόφιγγα» των διορισμών για πολλούς κλάδους στο Δημόσιο, ολοένα και περισσότεροι αριστούχοι άλλαξαν επαγγελματική κατεύθυνση και στράφηκαν προς τις Στρατιωτικές σχολές.

Τα νέα δεδομένα που υπάρχουν, ειδικά για τις κορυφαίες Στρατιωτικές σχολές, δείχνουν ότι η εισαγωγή σε αυτές γίνεται μόνο με πολύ υψηλές βαθμολογίες, αφού τα ποσοστά επιτυχίας όσων υποψηφίων τις δήλωσαν στην κορυφή του μηχανογραφικού είναι στις περισσότερες περιπτώσεις μονοψήφια.

Σκληρός ανταγωνισμός

Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό επιτυχίας στη σχολή Ικάρων (Μηχανικοί), Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) και Οικονομικό (ΣΣΑΣ) κυμαίνεται μεταξύ 2 έως 3%.

Στο Ιατρικό (ΣΣΑΣ) τις 14 θέσεις διεκδίκησαν συνολικά 553 υποψήφιοι εκ των οποίων οι 248 τη δήλωσαν ως πρώτη προτίμηση.

Ως εκ τούτου, το ποσοστό επιτυχίας διαμορφώθηκε στο 5,64%, ενώ η βάση εισαγωγής ήταν υψηλότερη από όλες τις Ιατρικές σχολές της χώρας, ξεπερνώντας και αυτήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στη Σχολή Ευελπίδων (ΣΩΜΑΤΑ) το ποσοστό επιτυχίας έφτασε το 8,38%, ενώ σχεδόν οι μισοί απ’ όσους το δήλωσαν στην κορυφή του μηχανογραφικού εισήχθησαν στη σχολή Ευελπίδων (ΟΠΛΑ).

Αξίζει να επισημανθεί ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, η σχολή Ιπταμένων Ραδιοναυτίλων (ΣΙΡ), καθώς και το τμήμα Ελεγκτών Αεράμυνας της σχολής Ικάρων δεν θα δεχθούν για το ακαδημαϊκό έτος 2016-17 εισακτέους.

Οι υποψήφιοι πάντως της Σχολής Ικάρων (όλων των τμημάτων της) πρέπει να γνωρίζουν την Αγγλική Γλώσσα σε επίπεδο Β2 (Καλή Γνώση) του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Γλωσσομάθειας και η γνώση αυτή πρέπει να βεβαιώνεται με το αντίστοιχο πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από το κράτος, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Αίτηση

Κατά τα λοιπά, οι υποψήφιοι που ενδιαφέρονται να εισαχθούν τόσο στις Στρατιωτικές σχολές όσο και στις Αστυνομικές και στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση απευθείας στον Στρατό, στην Αστυνομία ή στο Εμπορικό Ναυτικό σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται στις προκηρύξεις που θα εκδώσουν τα αρμόδια υπουργεία.

Εκτός από τη σχετική υποβολή αίτησης οι υποψήφιοι ακολούθως θα πρέπει να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Προϋποθέσεις

Τα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι

Τα προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ, σύμφωνα με την προηγούμενη προκήρυξη του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, είναι τα εξής:

  • Να έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Γίνονται δεκτοί/-ές και υποψήφιοι/-ες ομογενείς που δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την οποία όμως αποκτούν χωρίς άλλη διατύπωση όταν εισαχθούν.

pinakas ethnos

  • Να έχουν υγεία και άρτια σωματική διάπλαση.
  • Να είναι κάτοχοι τίτλου σπουδών που θα τους επιτρέπει τη συμμετοχή σε γραπτές εξετάσεις για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ ή ΤΕΙ της χώρας.
  • Η αναγραφόμενη διαγωγή στον τίτλο σπουδών να είναι τουλάχιστον ΚΟΣΜΙΑ.

Ηλικία: (1) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

(α) Για τις ΣΣΕ, ΣΝΔ, ΣΙ και ΣΑΝ να έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 1990. Κατ’ εξαίρεση μπορούν να συμμετάσχουν:

Στη ΣΣΕ και οι υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις Εθελοντές μόνιμοι Οπλίτες που γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1988.

(β) Στη ΣΣΑΣ όσοι γεννήθηκαν μετά την 1η Ιανουαρίου 1991.

(2) Οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΣΥ πρέπει να μην έχουν υπερβεί το 21ο έτος της ηλικίας τους κατά την 31η Δεκεμβρίου του έτους συμμετοχής τους στις εξετάσεις.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει να έχουν γεννηθεί την 31η Δεκεμβρίου 1990 και μεταγενέστερα.

Επιπλέον, όλοι οι υποψήφιοι/-ες των ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ θα πρέπει:

  • Να μην έχουν καταδικαστεί σε ποινή καθείρξεως για οποιοδήποτε έγκλημα ή σε φυλάκιση για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, συκοφαντική δυσφήμηση, ψευδορκία, ανυποταξία, λιποταξία. Για παράβαση των νόμων περί προστασίας της χώρας, του πολιτεύματος και της ελευθερίας των πολιτών, προσβολή της σημαίας ή του στρατού, νομοθεσίας σχετικής με τα ναρκωτικά κ.λπ.
  • Να μη διώκονται για εγκλήματα ή αδικήματα που συνεπάγονται τις παρεπόμενες ποινές των άρθρων 59-65 του Ποινικού Κώδικα.
  • Να μην έχουν εκπέσει του βαθμού τους και να μην έχουν αποβληθεί ή απολυθεί στο παρελθόν από καμία στρατιωτική σχολή (ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ).
  • Να μην έχουν καταδικαστεί σε στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.

Τέλος, πρέπει να επισημανθεί ότι σε περίπτωση κατά την οποία υποψήφιος/-α, μετά την επιτυχία και την κατάταξή του/της σε ΑΣΕΙ – ΑΣΣΥ, αρνείται την εκτέλεση των στρατιωτικών του/της καθηκόντων λόγω θρησκευτικών ή άλλων δοξασιών και πεποιθήσεων, εφαρμογής τυγχάνουν οι σχετικές διατάξεις των Κανονισμών Οργάνωσης και Λειτουργίας των Σχολών.

Επιμέλεια: ΜΙΧΑΛΗΣ ΝΙΒΟΛΙΑΝΙΤΗΣ

Πηγή: ethnos.gr

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΧΟΛΕΣ, ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!