Μαθήματα ιταλικών για δημοσίους υπαλλήλους

Την υλοποίηση ειδικών τμημάτων ιταλικής γλώσσας, για δημοσίους υπαλλήλους, στο Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, ανακοινώνει με έγγραφό του το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, προς όλα τα υπουργεία, φορείς του δημοσίου και ΟΤΑ. Τα ειδικά τμήματα ιταλικής γλώσσας, θα είναι διάρκειας 90 ωρών, σε δύο περιόδους, οι οποίες αρχίζουν τον Οκτώβριο, η πρώτη (45 ώρες) και τον Ιανουάριο, η δεύτερη (45 ώρες), σε πρώτη φάση μόνο στο Ιταλικό Ινστιτούτο στην Αθήνα. Οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες για τη διαδικασία αιτήσεων, τα απαραίτητα δικαιολογητικά, το κόστος, το πρόγραμμα μαθημάτων και κάθε άλλη σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα του Ιταλικού Ινστιτούτου.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΑΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ, ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΙΑΛΙΚΩΝ


Αφήστε μια απάντηση