Υπουργείο Παιδείας: Προκήρυξη 3 θέσεων καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών

Tο Πανεπιστήμιο Aθηνών ανακοινώνει ότι στο ΦEK 366/24-4-2015 (τ.Γ΄) δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις τριών (3) θέσεων καθηγητή ως εξής:

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 71, Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 5586, 210-727 5517-18) Τομέας Φιλοσοφίας και Θεωρίας της Επιστήμης και της Τεχνολογίας •Αριθ.Προκήρυξης: 1415007344/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΨΞΤ046ΨΖ2Ν-Ρ6Χ) -Μία (1) θέση καθηγητή πρώτης βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία»

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, 157 71, Ζωγράφου, τηλ.: 210-727 4098, 210-727 4342) Τομέας Ανόργανης Χημείας – Ανόργανης Χημικής Τεχνολογίας και Περιβαλλοντικής Χημείας •Αριθ.Προκήρυξης: 1415007350/26-2-2015 (ΑΔΑ: 604 Ε46ΨΖ2Ν-17Δ) -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του αναπληρωτή καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Ανόργανη Χημεία»

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, 115 27, Γουδή, τηλ.: 210-746 2002-3) Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής, Ψυχιατρικής και Νευρολογίας •Αριθ.Προκήρυξης: 1415007337/26-2-2015 (ΑΔΑ: ΩΕ6146ΨΖ2Ν-6Κ1) -Μία (1) θέση καθηγητή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο: «Επιδημιολογία και Προληπτική Ιατρική»

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων λήγει στις 6-7-2015.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι, που έχουν τα νόμιμα προσόντα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση http://apella.minedu.gov.gr αίτηση υποψηφιότητας καθώς και όλα τα αναγκαία για την κρίση δικαιολογητικά, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ των προκηρύξεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ


Αφήστε μια απάντηση