Το υπόμνημα του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής προς την Αχτσιόγλου

Το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ σήμερα Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου πραγματοποίησε και παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εργασίας και συνάντηση με την υπουργό Αχτσιόγλου για το ζήτημα της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων. Στη συνάντηση με την Υπουργό κατατέθηκε το παρακάτω υπόμνημα:

«Κυρία Υπουργέ

To ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ εδώ και χρόνια έχει ανοίξει το ζήτημα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Μάλιστα πραγματοποιήθηκε το 2013 και σχετική ημερίδα για τα εργατικά «ατυχήματα» και είχε αναφερθεί ότι οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες κάθε χρόνο, στο σύνολο των κλάδων, είναι 4 – 5 φορές περισσότεροι από ό,τι οι θάνατοι από εργατικά «ατυχήματα». Πίσω από τον κάθε θάνατο που ακούμε από εργατικό «ατύχημα», κρύβονται οι θάνατοι από επαγγελματικές ασθένειες, αλλά και η πρόωρη φθορά από αυτές που δεν καταλήγει άμεσα σε θάνατο.

Το τελευταίο διάστημα τα εργατικά ατυχήματα στους δήμους τείνουν να γίνουν καθημερινό φαινόμενο. Πολλά από αυτά είναι θανατηφόρα. Μέχρι και σήμερα ο κλάδος μας μετράει 30 νεκρούς σε διάστημα 3 χρόνων και βέβαια δεν μιλάμε για τους εκατοντάδες συναδέλφους που μένουν σακατεμένοι, όπως δεν μετράμε λογω της έλλειψης φακέλων και τους συναδέλφους που εξ’ αιτίας της εργασίας τους σήμερα πάσχουν από διάφορες αρρώστιες όπως λοιμώξεις, καρκίνους ή ηπατίτιδες.

Διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις αλλά και η σημερινή φέρουν τεράστιες ευθύνες για τα εργατικά ατυχήματα – εγκλήματα που συντελούνται σήμερα στους δήμους. Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και η πλειοψηφία των δημοτικών αρχών. Η μειωμένη χρηματοδότηση, η έλλειψη μέτρων προστασίας και οι ανεπαρκείς έλεγχοι για  τη προστασία των εργαζομένων αποτελούν βασικές αιτίες για το φόρο αίματος που πληρώνουν οι εργαζόμενοι. Στόχος να περιοριστεί ακόμα περισσότερο το κόστος εργασίας προκειμένου να ικανοποιηθεί ή ακόμα και να αυξηθεί η κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου. Εκεί εντάσσεται και η υποβάθμιση της αναγκαίας έρευνας για τα θέματα υγείας και ασφάλειας, όπως φαίνεται χαρακτηριστικά και με την υποβάθμιση και τη προσπάθεια συρρίκνωσης του Ελληνικού  Ινστιτουτου Υγιεινής και Ασφάλειας, της εφασίας (ΕΛΙΝΥΑΕ).

Σήμερα οι συνθήκες εξακολουθούν στη μεγάλη πλειοψηφία των δήμων να είναι απαράδεκτες. Η εντατικοποίηση της εργασίας λόγω της έλλειψης προσωπικού έχει χτυπήσει κόκκινο και τα κενά που δημιουργούνται καλούνται να τα λύσουν μέσα από εργαζόμενους με ελαστικές μορφές εργασίας. Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας είναι ανύπαρκτα, εμβολιασμοί σε πολλούς δήμους έχουν να γίνουν για πολλά χρόνια, οι περισσότεροι δήμοι διαθέτουν απαρχαιωμένο στόλο χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα και βεβαιώσεις από το τεχνικό ασφαλείας, ιατρό εργασίας και τεχνικό ασφαλείας σε ένα μεγάλο μέρος των δήμων δεν υπάρχει.

Κυρία Υπουργέ μπροστά σε αυτή τη κατάσταση οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να περιμένουν, δεν χωράει άλλη αναμονή. Δεν θα επιτρέψουμε να χαθούν άλλοι εργαζόμενοι, δεν θα θυσιάσουμε άλλους συναδέλφους προκειμένου να ικανοποιηθούν οι επιχειρηματικοί όμιλοι που μπροστά στο κυνήγι του κέρδους που δεν διστάζουν να παίξουν ακόμα και με τις ζωές των συνάδελφων.

Απέναντι σε αυτή τη κατάσταση το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ ΑΤΤΙΚΗΣ παρεμβαίνει, διεκδικώντας:

Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών, με ουσιαστικό έλεγχο από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της εργοδοτικής ευθύνης για τη συνδυασμένη εφαρμογή του συνόλου της νομοθεσίας και των κανονισμών.

Ενδεικτικά: Οργάνωση εργασίας με κριτήριο την ασφάλεια και την προστασία της υγείας   του εργαζομένου.

Ανανέωση στόλου οχημάτων. Χωρίς ΚΤΕΟ και χωρίς διασφάλιση όλων των προδιαγραφών ασφάλειας σύμφωνα με τους κανονισμούς να μην κινείται κανένα όχημα.

Διασφάλιση του αναγκαίου εξοπλισμού για κάθε εργασία με πλήρη συστήματα ασφαλείας.

Μέτρα προστασίας των εργαζομένων από την έκθεση σε χημικούς, φυσικούς, βιολογικούς, εργονομικούς παράγοντες.

Συστηματική ιατρική παρακολούθηση από γιατρό εργασίας της υγείας των εργαζομένων ανάλογα με τον επαγγελματικό κίνδυνο, με δωρεάν ιατρικές εξετάσεις και ιδιαίτερη φροντίδα στις εγκύους και γενικότερα στις εργαζόμενες γυναίκες.

Παροχή όλων των αναγκαίων ΜΑΠ σε όλους τους εργαζόμενους, αναθεώρηση της σχετικής ΚΥΑ για τα ΜΑΠ με αναπροσαρμογή στις νέες συνθήκες και με κριτήριο την προστασία των εργαζομένων κ.ά.

  • Αποφασιστική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και της υλικοτεχνικής υποδομής του ΣΕΠΕ.
  • Δημιουργία κρατικού σώματος Τεχνικών Ασφαλείας και Γιατρών Εργασίας και υπηρεσιών ΥΑΕ ενταγμένων στο αποκλειστικά δημόσιο σύστημα Υγείας, κατάργηση των ΕΞΥΠΠ και κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας στο χώρο της ΥΑΕ.
  • Ουσιαστική καταγραφή εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών.
  • Οι επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας θα πρέπει να έχουν αποφασιστικό χαρακτήρα και όχι γνωμοδοτικό, με αλλαγή του νόμου, με δυνατότητα να σταματούν την λειτουργία υπηρεσιών αν δεν πληρούν τους όρους Υγιεινής και Ασφάλειας. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν Μέσα Ατομικής Προστασίας των εργαζομένων στην υπηρεσία και να επιτρέπεται να βγουν για δουλειά ή να είναι χωρίς τα απαραίτητα εμβόλια. Δεν μπορεί να βγαίνουν οχήματα που δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις ή χωρίς τα βασικά έγγραφα. Δηλαδή οι επιτροπές Υγιεινής και Ασφάλειας να έχουν ουσιαστικές αρμοδιότητες.
  • Πλήρη κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων από τον επαγγελματικό κίνδυνο με ευθύνη του κράτους και αποκλειστική επιβάρυνση του κράτους και της Τ.Δ. Κατοχύρωση της εργοδοτικής εισφοράς για την ασφαλιστική κάλυψη του εργαζόμενου από τον επαγγελματικό κίνδυνο. Πλήρη και απολύτως δωρεάν κάλυψη της νοσοκομειακής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, της ιατρικής αποκατάστασης σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος ή της επαγγελματικής ασθένειας. Πλήρεις αποδοχές για τους εργαζόμενους για όλο το διάστημα απουσίας από την εργασία λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας (όπως εάν δούλευαν), επανεκπαίδευση, επανένταξη στην εργασία. Πλήρης σύνταξη γι’ αυτούς που δεν μπορούν να εργαστούν ή για τις οικογένειες τους σε περίπτωση θανάτου του εργαζόμενου.
  • Κρατική μέριμνα για τις οικογένειες των θυμάτων από εργατικά Ατυχήματα ανεξάρτητα από σχέση εργασίας, εργοδοτική εισφορά στα ΒΑΕ για την κάλυψη επαγγελματικού κινδύνου.
  • Αυστηροποίηση με αλλαγές του άρθρο 36 του Κώδικα για το καθεστώτος 24ωρη λειτουργίας των υπηρεσιών. Να υπάρχει μόνο για σημεία όπου δημιουργείται πρόβλημα στην ημερήσια λειτουργία και όχι αυτό που ισχύει σήμερα με την εκτεταμένη λειτουργία.
  • Μείωση της φορολογίας των εργαζομένων, μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων στον κλάδο σύνταξης, στην κατεύθυνση της κατάργησής τους, και άμεση κατάργηση των εισφορών στον κλάδο Υγείας.
  • Κατάργηση όλων των ελαστικών μορφών εργασίας. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων χωρίς όρους και προϋποθέσεις. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Είναι αναγκαία η ένταση της οργάνωσης στους χώρους δουλειάς, η παρέμβαση των σωματείων απέναντι σε όποια εργοδοτική τρομοκρατία γενικά, αλλά και ειδικά σε συναδέλφους με ευέλικτες σχέσεις εργασίας.

Απέναντι σε αυτούς που μας καλούν να συνεχίσουμε να θυσιάζουμε την υγεία μας και το σύνολο των δικαιωμάτων μας στο βωμό του κέρδους και της αντιλαϊκής πολιτικής, οργανώνουμε την αντεπίθεση μας για την ανάκτηση των απωλειών της κρίσης, για αυξήσεις στους μισθούς, για την ικανοποίησης των σύγχρονων αναγκών μας.»

Η υπουργός δεν δεσμέυτηκε για κανένα αίτημά μας. Ανέφερε μόνο ότι θα υπάρξει υπουργική απόφαση σε λίγους μήνες που θα έχει σχέση με την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία και την Ασφάλεια και μέσα εκεί θα περιλαμβάνει κανόνες και μέτρα που πρέπει να τηρούνται.

Παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας, με μαζικές διαδικασίες οργανώνουμε τον αγώνα για τη προστασία της υγείας μας και την ασφάλεια της ζωής μας, για την ικανοποίηση όλων των δίκαιων αιτημάτων μας.

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΟΤΑ, ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ, ΑΤΤΙΚΗ, ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΤΑ, ΥΠΟΜΝΗΜΑ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!