Υπολογίστε αμοιβές για ωρομίσθιο, υπερωρίες, νυχτερινή εργασία, 6ημερο (εφαρμογή)

To Κέντρο Πληροφόρηση Εργαζομένων και Ανέργων (ΚΕ.Π.Ε.Α) δημιούργησε Νέα online εφαρμογή για τον υπολογισμό Ωρομισθίου, Υπερεργασίας, Υπερωρίας (νόμιμης-μη νόμιμης), Νυxτερινής Εργασίας & και 6ης ημέρας (Σάββατο)

Εφαρμογή Υπολογισμού

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ, ΚΕΠΕΑ, ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, 6ΗΜΕΡΟ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ


Αφήστε μια απάντηση