Εξ αποστάσεως εκπαίδευση: Γνωμοδοτικό Σημείωμα ΑΔΕΔΥ για την τροπολογία του ΥΠΑΙΘ

Η ΑΔΕΔΥ απέστειλε, προς τα Νομαρχιακά Τμήματα, τις Ομοσπονδίες – μέλη και τους γενικούς της συμβούλους, γνωμοδοτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου της για την τροπολογία του υπουργείου Παιδείας «Παροχή Υπουργείου σύγχρονης εξ Παιδείας και αποστάσεως εκπαίδευσης» επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μετανάστευσης και ασύλου με τίτλο «Βελτίωση Μεταναστευτικής νομοθεσίας, τροποποίηση των διατάξεων των Ν.4636/2019, 4375/2016, 4251/2019 και άλλες διατάξεις».

Δείτε το έγγραφο εδώ

Όπως αναφέρεται στα συμπεράσματα:

Ι. Το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ έχει αρμοδιότητα να κηρύξει απεργία/αποχή προκειμένου οι εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως και μέλη της ΟΛΜΕ, η οποία είναι μέλος της ΑΔΕΔΥ να απόσχουν από την συμμετοχή τους σε μαθήματα που θα διεξαχθούν ζωντανά με χρήση κάμερας εντός σχολικών αιθουσών, όταν εκδοθεί η προβλεπόμενη στην παρ.3 της ψηφισθείσας τροπολογίας υπουργική απόφαση.

ΙΙ. Η εκδοθησόμενη αυτή υπουργική απόφαση προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως και αιτήσεως αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας:

3. Η ψηφισθείσα τροπολογία εγείρει ουσιώδες ζήτημα αντιθέσεώς της προς το άρθρο 43 παρ.2 Συντ. για δύο λόγους:

α) Πρώτον διότι είναι αμφίβολο το εάν η σχετική κανονιστική αρμοδιότητα μπορούσε νομίμως να παρασχεθεί στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων ή αντίθετα έπρεπε να παρασχεθεί προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

β) Διότι, σε κάθε περίπτωση η παρεχόμενη στην Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων νομοθετική εξουσιοδότηση, τυγχάνει παντελώς γενική και αόριστη.

4. Ανακύπτει περαιτέρω ζήτημα αντιθέσεως της ψηφισθείσας τροπολογίας προς τα άρθρα 9Α Συντ., 16 παρ.2 και 25 παρ.1 εδ.δ΄ Συντ.

α) Τα κανονιστικά ελλείμματα της ψηφισθείσας τροπολογίας που αναλυτικώς εκτίθενται ανωτέρω, καθιστούν μη νόμιμο τον περιορισμό του ατομικού δικαιώματος μαθητών και εκπαιδευτικών που κατοχυρώνεται στο άρθρο 9Α Συντ., λόγω του παντελώς ανεπαρκούς, ασυνεπούς και μη συστηματικού νομοθετικού πλαισίου που προκύπτει από την ψηφισθείσα τροπολογία, την στιγμή που διακυβεύονται ατομικές ελευθερίες με την ζωντανή διεξαγωγή μαθημάτων στον χώρο του σχολείου.

β) Η παροχή δυνατότητας για ζωντανή μετάδοση του μαθήματος σε πραγματικό χρόνο μέσω κάμερας εντός των σχολικών αιθουσών αντιστρατεύεται τον ίδιο τον χαρακτήρα της παιδείας ως βασικής αποστολής του Κράτους με σκοπό την ηθική, πνευματική, επαγγελματική και φυσική αγωγή των Ελλήνων, την ανάπτυξη της εθνικής και θρησκευτικής συνείδησης και τη διάπλασή τους σε ελεύθερους και υπεύθυνους πολίτες, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 16 παρ. 2 του Συντάγματος.

Ο σκοπός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαιδεύσεως όπως εξειδικεύεται στα άρθρα 1, 4, 5 και 6 του ν. 1566/1985, έχει ως θεμελιώδη πυρήνα του, την δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, η οποία δεν μπορεί να αναπληρωθεί από την ζωντανή μετάδοση του μαθήματος με χρήση καμερών εντός της σχολικής αίθουσας, χωρίς να διακυβευθεί η ομαλή και αποτελεσματική αποστολή του Κράτους, την οποία εγγυάται το άρθρο 16 παρ.2 Συντ.

γ) Ο εκτελεστικός του άρθρου 9Α Συντ. νόμος 4624/2019 προβλέπει στο άρθρο 13 αυτού. ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα παρέχει γνώμη για κάθε ρύθμιση που πρόκειται να περιληφθεί σε νόμο ή σε κανονιστική πράξη, η οποία αφορά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η διάταξη ορίζει ότι λαμβάνει χώρα διαβούλευση, η οποία πραγματοποιείται κατά το στάδιο εκπόνησης της ρύθμισης σε χρόνο και με τρόπο που καθιστά εφικτή την έγκαιρη διατύπωση γνώμης από την Αρχή και τη σχετική διαβούλευση επί του περιεχομένου του σχεδίου ρύθμισης.

Εν προκειμένω δεν γίνεται επίκληση της υπάρξεως τέτοιας γνώμης της ΑΑΠΔΠΧ που να έλαβε χώρα κατά το στάδιο εκπονήσεως της νομοθετικής ρυθμίσεως που περιελήφθη στην υπόψη τροπολογία και μάλιστα κατόπιν διαβουλεύσεως με τους αρμόδιους συνδικαλιστικούς και λοιπούς φορείς επί του περιεχομένου του σχεδίου ρυθμίσεως.

Η τροπολογία εγείρει και πλείστα ζητήματα συμφωνίας της με το γράμμα και πνεύμα των διατάξεων του Κανονισμού 2016/679/ΕΕ (ΓΚΠΔ).

δ) Στο μέτρο που εν προκειμένω προβλέπεται να γίνεται καταγραφή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικών κατά την διάρκεια της εργασίας τους, εντός των χώρων διδασκαλίας ανακύπτει ζήτημα αντιθέσεως της υπόψη τροπολογίας και προς το άρθρο 22 παρ.1 Συντ., που κατοχυρώνει το δικαίωμα στην εργασία.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΑΔΕΔΥ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ, ΥΠΑΙΘ, ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!