Επιστολή ΠΟΓΕΔΥ σε Θεοδωρικάκο και Πιερρακάκη για την τηλεργασία 

Tους προβληματισμούς και τις παρατηρήσεις της σχετικά με τα ζητήματα από προκύπτουν από την εφαρμογή της τηλεργασίας, παραθέτει η ΠΟΓΕΔΥ με επιστολή της στους υπουργούς Εσωτερικών και Ψηφιακής Μεταρρύθμισης.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής:

Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί

Η Π.Ο.ΓΕ.Δ.Υ είναι μία Ομοσπονδία που εκπροσωπεί τους Γεωτεχνικούς υπαλλήλους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης που υπηρετούν στο σύνολο της Δημόσιας Διοίκησης (Υπουργεία, ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, Ανεξάρτητες Αρχές και Ν.Π.Δ.Δ.). Το τελευταίο δίμηνο, μεταξύ των πολλών προβλημάτων που ανέκυψαν από την πανδημία της ασθένειας covid-19, ήταν και αυτό του τρόπου εργασίας των δημοσίων υπαλλήλων. Συγκεκριμένα για την αποφυγή του συνωστισμού και συγχρωτισμού των υπαλλήλων αλλά και του κοινού στις Υπηρεσίες, μέρος των λειτουργιών της Διοίκησης μεταφέρθηκαν σε πρακτικές τηλεργασίας εξαιτίας των έκτακτων συνθηκών. Από το γεγονός αυτό όμως της βεβιασμένης και πρόχειρης κατά την εκτίμησή μας αλλαγής εργασιακών συνθηκών και επειδή το πότε θα ομαλοποιηθούν οι συνθήκες δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί επακριβώς, αναδύθηκαν κάποια νέα ζητήματα. Για ένα μέρος αυτών των ζητημάτων επιθυμούμε με την παρούσα επιστολή μας να σας θέσουμε τους προβληματισμούς μας και τις παρατηρήσεις μας και ειδικότερα για αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή της τηλεργασίας. Από την μελέτη της κείμενης Νομοθεσίας προκύπτει ότι στην χώρα μας δεν υπάρχουν ακόμη ειδικές προβλέψεις για την τηλεργασία, εκτός από την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής «Συμφωνίας – Πλαίσιο για την Τηλεργασία» του 2002 από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας 2006-2007. Η συγκεκριμένη όμως ρύθμιση, όπως αντιλαμβάνεστε, είναι γενικόλογη και προφανώς ανεπαρκής ως προς την προστασία των εργαζόμενων. Η συγκεκριμένη ενσωμάτωση της Συμφωνίας απλώς περιλαμβάνει μια αυτούσια μεταφορά του κειμένου χωρίς να έχει υπάρξει κάποια ειδικότερη ρύθμιση λεπτομερειών της τηλεργασίας όπως θα έπρεπε και όπως έχει ήδη γίνει σε άλλες χώρες.

Εμείς όμως, ως κλάδος Γεωτεχνικών Υπαλλήλων, όπως άλλωστε και οι Μηχανικοί, λόγω αντικειμενικών συνθηκών που έχουν σχέση με την φύση της εργασίας μας, δεν μπορούμε καθ΄ ολοκληρίαν να ενταχθούμε σε διαδικασίες τηλεργασίας. Είναι γνωστό σε όλους ότι σε ένα πολύ μεγάλο μέρος των καθηκόντων μας απαιτείται η επί τόπου παρουσία του Γεωτεχνικού (π.χ. στην αυτοψία στο Δάσος από τον Δασολόγο, στην παραλαβή του Σχεδίου Βελτίωσης της γεωργικής εκμετάλλευσης από τον Γεωπόνο, στη εφαρμογή προγράμματος Κτηνιατρικών ελέγχων από τον Κτηνίατρο, στον έλεγχο του έργου από τον Γεωλόγο, στην παρουσία στην Ιχθυόσκαλα του Ιχθυολόγου, κ.λ.π.). Με λίγα λόγια Γεωτεχνικός χωρίς φυσική παρουσία στο πεδίο και στο γραφείο που υπάρχει αντικειμενικά ένα μεγάλο μέρος των εργαλείων της δουλειάς του, ουσιαστικά δεν συνάδει.

Οι προβληματισμοί μας, οι παρατηρήσεις μας και οι διεκδικήσεις μας σε μία πρώτη και συνοπτική διατύπωση είναι οι παρακάτω:

  1. Η τηλεργασία να αποτελεί Μέσο Προστασίας στην πανδημία και σε άλλες έκτακτες συνθήκες για την Πολιτική Προστασία και όχι διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, όπως θεσπίστηκε στις πρόσφατες ΠΝΠ. Να τηρηθεί η πρόβλεψη της ΕΣΣΕ και της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για συναίνεση του εργαζόμενου με δήλωση του για τηλεργασία. Είναι εθελοντική μορφή εργασίας τόσο για τον εργαζόμενο όσο και για τον εργοδότη και έτσι πρέπει να παραμείνει. Όσοι μπορούν να εργαστούν από το σπίτι, να συνεχίσουν να το κάνουν για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται με βάση τα επιδημιολογικά ή έκτακτα δεδομένα. Επειδή όμως κανένας δεν μπορεί και δεν πρέπει να γνωρίζει τι συμβαίνει στο οικογενειακό περιβάλλον και στο σπίτι του καθενός, δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όλοι μπορούν εν δυνάμει να εργαστούν από την οικεία τους και η τηλεργασία δεν μπορεί να μετατραπεί σε μόνιμη συνθήκη για κανέναν εργαζόμενο και εργαζόμενη μετά το πέρας της πανδημίας. Η μονομερής αλλαγή του εργασιακού καθεστώτος και η  απομόνωση από το εργασιακό περιβάλλον για μακρά χρονικά διαστήματα έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχολογία και στην προσωπική – οικογενειακή ζωή των εργαζομένων.
  2. Ο εκάστοτε εργοδότης/ Yπηρεσία του Δημοσίου πρέπει να είναι υπεύθυνος γα την παροχή, εγκατάσταση και συντήρηση όλου του αναγκαίου εξοπλισμού για την εξ αποστάσεως εργασίας. Σε περίπτωση που δεν δύναται να το κάνει αυτό η υπηρεσία και εφόσον ο υπάλληλος διαθέτει μόνος του τέτοιο εξοπλισμό, πρέπει να λάβει κάποια αποζημίωση για την χρήση και συντήρησή του και αυτή η αποζημίωση να καταβάλλεται για όσο τουλάχιστον επικρατούν οι έκτακτες συνθήκες. Από πού τεκμαίρεται ότι ο δημόσιος υπάλληλος οφείλει να έχει εγκατεστημένο στο σπίτι του τεχνολογικό εξοπλισμό κατάλληλο για τηλεργασία ή και ακόμη και αν τον κατέχει ποια νομοθεσία τον υποχρεώνει να τον διαθέτει χωρίς αποζημίωση αφενός στην υπηρεσία του και αφετέρου να τον στερεί ενδεχομένως από τα λοιπά Mέλη του οικογενειακού περιβάλλοντος (π.χ. τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, τους εκτυπωτές και τους σαρωτές, τα τυχών αναλώσιμα γραφείου, κ.λ.π.). Δεν είναι κατ΄ αναλογία ίδια περίπτωση με την διάθεση και χρήση των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων που διαθέτουμε εφόσον έχουμε και επιθυμούμε στην υπηρεσία μας; Αυτή τη στιγμή-εκτός ίσως ελαχίστων εξαιρέσεων- οι συνάδελφοι χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους εξοπλισμό τον οποίο έχουν προμηθευτεί με δικά τους έξοδα και το κάνουν με προθυμία γιατί αντιλαμβάνονται το έκτακτο και ιδιαίτερο της κατάστασης, αλλά αυτό δεν πρέπει επ΄ ουδενί τρόπο να παγιωθεί.
  3. Σε κάθε ειδική νομοθέτηση που θα προκύψει για την τηλεργασία, να διατυπώνεται με σαφή και κατηγορηματικό τρόπο ο πλήρης σεβασμός του ωραρίου των εργαζομένων και των σχέσεων εργασίας καθώς και των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, οι οποίες να διαφυλάσσονται και με τεχνικούς τρόπους. Εννοείται πως πρέπει να διασφαλίζεται η απόλυτη προστασία των Προσωπικών Δεδομένων του εργαζόμενου χωρίς να επιτραπούν Συστήματα επιτήρησης και ελέγχου εντός της κατοικίας του εργαζομένου (κάμερες, λογισμικά παρακολούθησης υπολογιστή κλπ). Κατάλληλη κατάρτιση επικεντρωμένη στον ιδιαίτερο τεχνολογικό εξοπλισμό που τίθεται στην διάθεση του εργαζόμενου αλλά και στα χαρακτηριστικά αυτής της μορφής οργάνωσης της εργασίας.
  4. Κάθε ειδική νομοθέτηση που θα προκύψει να είναι εστιασμένη στην έκτακτη εφαρμογή της τηλεργασίας για συνθήκες πανδημιών και περιπτώσεων ειδικής ανάγκης πολιτικής προστασίας (π.χ. ακραία φυσικά φαινόμενα και καταστροφές), όπως ίσως και περιπτώσεις έκτακτες για την συγκεκριμένη Υπηρεσία (π.χ. περιόδους μετεγκατάστασης, κάποιων ειδικών συνθηκών όπως ατύχημα στις εγκαταστάσεις, κ.λ.π.) και φυσικά όχι να καθιερώνει υποχρεωτική την τηλεργασία αδιακρίτως για όλες τις χρονικές περιόδους και τις καταστάσεις.

Κλείνοντας την επιστολή μας, επισημαίνουμε ότι όσα διατυπώσαμε είναι πρώτες παρατηρήσεις και προτάσεις και την συζήτηση αυτή οφείλει η Πολιτεία να την κάνει έγκαιρα και ανοιχτά και με σεβασμό  στα δικαιώματα και στην προστασία των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω πληροφορία και συνεργασία.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΕΠΙΣΤΟΛΗ, ΠΟΓΕΔΥ, ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ, ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ, ΤΗΛΕΡΓΑΣΙΑ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!