Στις 3.119 διαμορφώθηκε ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας κατά το δ’ τρίμηνο 2015 και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο αριθμό (14.930) του δ’ τριμήνου 2014, παρουσιάζει μείωση κατά 79,1% έναντι αύξησης 14,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2014 (14.930) προς το 2013 (13.007), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Σημειώνεται ότι η ΕΛΣΤΑΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος επέκτασης της διαθεσιμότητας των στατιστικών παρουσιάζει, για πρώτη φορά, ένα νέο τριμηνιαίο Δελτίο Τύπου με στόχο τη δημοσίευση στοιχείων για τον αριθμό των Κενών Θέσεων Εργασίας στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον Πρωτογενή τομέα και τις Δραστηριότητες των Νοικοκυριών), για την περίοδο Α’ τρίμηνο 2009 έως Δ’ τρίμηνο 2015.

Η έρευνα, η οποία αφορά στην καταγραφή των Κενών Θέσεων Εργασίας, αποτελεί τμήμα των Ευρωπαϊκών Στατιστικών της Αγοράς Εργασίας και διενεργείται βάσει των Κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 453/2008, (ΕΚ) αριθ. 1062/2008 και (ΕΚ) αριθ. 19/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

Έτος – Τρίμηνο*

Κενές Θέσεις Εργασίας που θα καλυφθούν στο άμεσο μέλλον

Τριμηνιαία μεταβολή (%)

Ετήσια Μεταβολή (%)

2009 Α

51.613

   

Β

45.886

-11,1

 

Γ

36.356

-20,8

 

Δ

48.897

34,5

 

2010 Α

43.242

-11,6

-16,2

Β

24.700

-42,9

-46,2

Γ

20.638

-16,4

-43,2

Δ

12.561

-39,1

-74,3

2011 Α

36.935

194,0

-14,6

Β

18.159

-50,8

-26,5

Γ

15.043

-17,2

-27,1

Δ

9.775

-35,0

-22,2

2012 Α

21.753

122,5

-41,1

Β

17.124

-21,3

-5,7

Γ

5.325

-68,9

-64,6

Δ

7.520

41,2

-23,1

2013 Α

41.545

452,5

91,0

Β

12.747

-69,3

-25,6

Γ

14.852

16,5

178,9

Δ

13.007

-12,4

73,0

2014 Α

15.921

22,4

-61,7

Β

18.596

16,8

45,9

Γ

17.541

-5,7

18,1

Δ

14.930

-14,9

14,8

2015 Α

15.694

5,1

-1,4

Β

17.000

8,3

-8,6

Γ

12.626

-25,7

-28,0

Δ

3.119

-75,3

-79,1