Ελεγκτικό Συνέδριο: Ιδού το «παράθυρο» για τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων

Τα θετικά σημεία της (αρνητικής) απόφασης του Ολομέλειας Ελεγκτικού Συνεδρίου για τους συμβασιούχους παρουσιάζει η aftodioikisi.gr. Πρόκειται, όπως είχε γράψει εξαρχής η ιστοσελίδα, για το «παράθυρο» που ανοίγει το Ανώτατο Δικαστήριο για την μονιμοποίηση των συμβασιούχων αναγνωρίζοντας στην ουσία ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Σύμφωνα με νομικούς κύκλους που μίλησαν στην aftodioikisi.gr, η κυβέρνηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τα συγκεκριμένα σημεία στη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζει όχι, βεβαίως, για την αυτόματη μετατροπή των συμβάσεων σε αορίστου χρόνου αλλά για να στελεχώσει μέσω ΑΣΕΠ τις θέσεις αυτές που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα την εισήγηση του Γενικού Επιτρόπου Επικρατείας Μιχαήλ Ζυμή  «η δια της επίμαχης διάταξης του άρθρου 16 του ν. 4429/2016 παράταση, ανεξαρτήτως του ότι θέτει εκποδών την περιεχόμενη στα άρθρα 21 παρ. 4 του ν. 2190/94 και 7 παρ. 1 του ΠΔ 164/2004 ρητώς επαπειλούμενη κύρωση της αυτοδίκαιης ακυρότητας ενδεχόμενης παράτασης ή επανασύναψής τους εντός 12μηνου εγείροντας και θέμα κυρωσεων, αποτελεί σαφή ένδειξη ότι οι εν λόγω παρατεινόμενες συμβάσεις δεν αποσκοπούν πλέον στην αντιμετώπιση εποχικών, περιοδικών ή άλλων πρόσκαιρων αλλά πάγιων και διαρκών αναγκών των ΟΤΑ στον τομέα καθαριότητας». Σελ 17

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και η εισήγηση της εισηγήτριας Συμβούλου Μαρίας Αθανασοπούλου η οποία αναφέρει: «Oι ανάγκες που διατηρούνται και επαναλαμβάνονται για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των οκτώ μηνών αποβάλλουν τον χαρακτήρα τους ως περιοδικών, εποχικων ή πρόσκαιρων, αποτελούν πάγιες και διαρκείς ανάγκες και συνεπώς δύνανται, υπό το καθεστώς του άρθρου 103 του Συντάγματος να καλύπτονται μόνο με πρόσληψη προσωπικού είτε τακτικού είτε με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου». (σελ 32,33)

Και παρακάτω: «Ενόψει του χρονικού ορίου που τέθηκε με τις ανωτέρω διατάξεις (αρχικά 31.12.2015, ακολούθως 31.12.2016 και ήδη 31.12.2017) ακόμη κι αν υποτεθεί ότι οι συμβάσεις καθαριότητας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 16 το ν. 4429/2016 καταρτίσθηκαν αρχικά για διάστημα οκτώ μηνών, κατ’ επίκληση των εξαιρετικών προϋποθέσεων του άρθρου 205 το ΚΚΔΚΥ, ανεξάρτητα και πέραν των αντίστοιχων πάγιων και διαρκών αναγκών των ΟΤΑ, η διατήρηση των αναγκών αυτών και η κατ’ εκτίμηση του νομοθέτη εξακολούθησή τους μέχρι τις 31.12.2017 αποδυναμώνει τον χαρακτηρισμό τους ως πρόσκαιρων, εποχικών ή περιοδικών…. Οι συμβάσεις αυτές έχουν συναφθεί σε συνάρτηση αποκλειστικά και μόνο προς το αντικείμενο εργασίας, ήτοι την καθαριότητα, που το προσωπικό αυτό εκτελεί, ενώ οι ανάγκες τις οποίες αυτές καλύπτουν δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι έχουν χαρακτήρα εποχικό, πρόσκαιρο ή περιοδικό». (σελ. 41 και 43).

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ, ΑΠΟΦΑΣΗ, ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΑΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ


Αφήστε μια απάντηση