Αποσπάσεις άνευ περιορισμών στους ΟΤΑ – Τι προβλέπει τροπολογία του ΥΠΕΣ

Αλλαγές στη διαδικασία αποσπάσεων υπαλλήλων που υπηρετούν με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ) στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, προς άλλον ΟΤΑ, επιφέρουν διατάξεις του υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες εντάχθηκαν μέσω τροπολογίας στο νομοσχέδιο του υπουργείο για τον έλεγχο των οικονομικών των πολιτικών κομμάτων.

Βάσει άρθρου της τροπολογίας, επιτρέπεται, πλέον, χωρίς περιορισμούς η απόσπαση υπαλλήλου οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκης με αίτηση του υπαλλήλου και κατόπιν θετικής γνώμης του φορέα προέλευσης, με απόφαση του αρμοδίου για το διορισμό οργάνου του ΟΤΑ αποδοχής.

Απαλείφεται δηλαδή ο περιορισμός της δυνατότητας απόσπασης μόνο για λόγους συνυπηρέτησης με σύζυγο δημόσιο υπάλληλο ή υπάλληλο ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ α’ ή β’ βαθμού ενώ αυξάνεται το χρονικό διάστημα της απόσπασης από το ένα στα δυο έτη, με δυνατότητα παράτασης για έναν χρόνο ακόμη.

Πρόκειται για την ίδια τροπολογία μέσω της οποία καλούνται οι ΟΤΑ να πληρώνουν πρόστιμα που επιβάλλει το ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Διαβάστε την τροπολογία ΕΔΩ (και συγκεκριμένα τη 2η και 3η σελίδα)

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ, ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ, ΟΤΑ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ


Αφήστε μια απάντηση