Αλλαγές στην επιδότηση μαθητευόμενων ΕΠΑ.Σ. ΟΑΕΔ για θέσεις στο Δημόσιο (ποσά)

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η τροποποίηση της οικ. 17008/307/12-4-2019 απόφασης σχετικά με την επιδότηση της Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης μαθητευόμενων των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ που θα απασχοληθούν στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), σε επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία κατά το έτος 2019

Η τροποποίηση έχει ως εξής: 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «2. Το ημερήσιο ποσό της επιδότησης για το έτος 2019 καθορίζεται ως εξής: – από 1-1-2019 έως και 31-1-2019 στα 11,00 ευρώ, – από 1-2-2019 έως και 2-10-2019 στα 14,50 ευρώ και – από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 στα 16,54 ευρώ». 2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 2 προστίθεται υποπαράγραφος Γ ως εξής: «Γ. Για το χρονικό διάστημα από 3-10-2019 έως και 31-12-2019 αυξάνεται το ημερήσιο κόστος επιδότησης για μαθητευόμενους των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας που απασχολούνται στο Δημόσιο, σε φορείς του Δημοσίου Τομέα, σε Ο.Τ.Α., σε επιχειρήσεις Ο.Τ.Α., σε ιδιωτικές επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, σε συνεταιρισμούς, σε σωματεία το έτος 2019 κατά το ποσό των 2,04 ευρώ.

Η πρόσθετη δαπάνη επιδότησης αναλύεται ως εξής: Β΄ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020: 3.300 μαθητευόμενοι * 3 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 2,04 ευρώ την ημέρα = 363.528,00 ευρώ επιδότηση Α΄ΤΑΞΗ σχολικού έτους 2019-2020: 3.300 μαθητευόμενοι * 2 μήνες επιδότηση * 18 ημέρες το μήνα * 2,04 ευρώ την ημέρα = 242.352,00 ευρώ επιδότηση ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΟΣΟ: 605.880,00 ευρώ». 3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «1. Η επιδότηση των 11,00 ευρώ (για τον Ιανουάριο 2019), των 14,50 ευρώ (για το χρονικό διάστημα από 1-2-2019 έως και 2-10-2019) και των 16,54 ευρώ (για το χρονικό διάστημα από 3-10-2019 έως και 31-12-2019), για κάθε ημέρα Μαθητείας/ Πρακτικής Άσκησης, κατά βάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο μετά την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, τον έλεγχο τους και την έγκριση από τον Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης της παρ.1 του άρθρου 3, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως στον μαθητευόμενο από τον εργοδότη στον οποίο πραγματοποιείται η Μαθητεία/ Πρακτική Άσκηση». 4. Η παράγραφος 6 του άρθρου 4 αντικαθίσταται ως εξής: «6. Απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή της επιδότησης στον μαθητευόμενο είναι: α) Το Μηνιαίο Δελτίο Απασχόλησης (πρωτότυπο) β) Παραστατικό καταβολής εισφορών ΕΦΚΑ ή αποδεικτικό ρύθμισης της καταβολής στον ΕΦΚΑ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό αποδεικνύει την ασφαλιστική τακτοποίηση του μαθητευόμενου. γ) Αντίγραφο καταθετηρίου τραπέζης καταβολής του ποσού της αποζημίωσης που αναλογεί στον εργοδότη για τον κάθε μαθητευόμενο». 5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 καταργείται. 6. Κατά τα λοιπά ισχύει η οικ. 17008/307/12-4-2019 απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β’ 1340).

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΟΑΕΔ, ΜΑΘΗΤΕΙΑ


ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!