Α. Πάγος: Φρένο στις απολύσεις αρχαιότερων & έγγαμων υπαλλήλων

Την αρχαιότητα και την οικογενειακή κατάσταση ενός εργαζόμενου θέτει ως βασικά κριτήρια για τη μη απόλυση των εργαζομένων ο Άρειος Πάγος, στέλνοντας σαφές μήνυμα σε όσες επιχειρήσεις επικαλούνται οικονομικούς λόγους για να απολύουν εργαζόμενους με μεγαλύτερη προϋπηρεσία ή/και έγγαμους, προκειμένου να διατηρούν ή να προσλαμβάνουν νεώτερους και φτηνότερους.

Σύμφωνα με την απόφαση 31/2013 ο Άρειος Πάγος αποφαίνεται πως σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους, αυτή θα καθίσταται καταχρηστική εφόσον ο εργοδότης «παραλείψει να λάβει υπόψη και να συνεκτιμήσει τα κριτήρια της αρχαιότητας, ηλικίας, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης του καθενός, όπως επιβάλλεται από το καθήκον πρόνοιας που τον βαρύνει κατά τα άρθρα 651, 657, 658, 660, σε συνδυασμό με τα άρθρα 200, 281 και 288 του Αστικού Κώδικα και επιτάσσει την απόλυση εκείνων για τους οποίους το μέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές».

 

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, ΑΠΟΦΑΣΗ


Αφήστε μια απάντηση