9 θέσεις εργασίας στην υπηρεσία καθαριότητας του Δ. Αρχαίας Ολυμπίας

Με εννέα εποχικούς υπαλλήλους θα ενισχυθεί η υπηρεσία καθαριότητας τους Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ οδηγών απορριμματοφόρων (χωρίς κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 1, ΔΕ Χειριστών (Εκσκαφέα-φορτωτή) 1, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών οχημάτων 1, ΥΕ Εργατών καθαριότητας (συνοδών απορριμματοφόρων) 6.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας, Πραξιτέλους Κονδύλη και Κοσμοπούλου 1, Τ.Κ.27065, Αρχαία Ολυμπία Ν. Ηλείας, απευθύνοντάς την στο γραφείο   Προσωπικού,   υπόψη   κου   Κολόκα   Πολύβιου   (τηλ. επικοινωνίας: 2624022250).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΟΔΗΓΟΙ, ΕΡΓΑΤΕΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!