5 χειριστές μηχανημάτων στον Δήμο Τριφυλίας

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο Δήμο Τριφυλίας για την κάλυψη εποχικών αναγκών. Θα επιλεγεί για οκτώ μήνες προσωπικό των εξής ειδικοτήτων: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Ζ’ Τάξης Γ’) 1, ΔΕ Χειριστών Τσάπας (Ομάδας Β’ Τάξης Γ’) 3, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων (Ομάδας Γ’ Τάξης Γ’) 1. Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Τριφυλίας, Δημαρχείου 2, Τ.Κ. 24500, Κυπαρισσία, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, υπόψιν κας Χριστίνας Στρατικοπούλου, ή κας Φωτεινής Λυμπεροπούλου ή κας Αθανασίας Κανελλοπούλου ή κας Αγγελικής Μπάλτα (τηλ. επικοινωνίας: 27613-60700, 720, 721, 722).

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Τριφυλίας, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ, ΧΕΙΡΣΤΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!