4 εποχικοί στον Δήμο Ιλίου

Ανακοίνωση για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης για χρονικό διάστημα οκτώ (8) μηνών, από την ημερομηνία πρόσληψης, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου της Διεύθυνσης Πολιτισμού. Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΠΕ Ζωγραφικής Ενηλίκων 1, ΔΕ Χοροδιδασκάλων  1, ΔΕ Καθηγητών Κλασσικής Κιθάρας 1, ΔΕ Καθηγητών Πιάνου 1.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

-Αίτηση συμμετοχής.

-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας.

-Πιστοποιητικό γεννήσεως ή οικογενειακής καταστάσεως.

-Σχετικά δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα τυπικά προσόντα.

-Υπεύθυνη δήλωση περί μη κωλύματος κατά άρθρο 16 του Ν. 3584/07. Επισημαίνεται ότι εμπειρία σε συναφές αντικείμενο σε Δήμο ή Νομικό Πρόσωπο αυτού καθώς και σχετική εντοπιότητα, των υποψηφίων ανά ειδικότητα, θα ληφθούν υπόψη.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά στο πρωτόκολλο του Δήμου μέσα σε προθεσμία πέντε (5) ημερών από την ανάρτηση της παρούσης στο Δημοτικό Κατάστημα. Πληροφορίες δίδονται στα τηλέφωνα: 2132030122, 2132030105 και 2132030106.

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ, ΙΛΙΟΝ, ΟΚΤΑΜΗΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!