3 μουσικοί στο Δημοτικό Ωδείο Περιστερίου

Την πρόσληψη τριών νέων συμβασιούχων προωθεί ο Δήμος Περιστερίου για την λειτουργία του Δημοτικού Ωδείου. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις διάρκειας έως δώδεκα μηνών. Θα επιλεγούν: ΔΕ Μουσικών μουσικοκινητικής αγωγής 1, ΔΕ Μουσικός Σύγχρονου Τραγουδιού 1, ΔΕ μουσικός συνοδείας πιάνου, τάξης μονωδίας & σύγχρονου τραγουδιού 1.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία 25 έως 60 ετών.
  2. Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  3. Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους).
  4. Να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 16 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπάλληλων (ποινική καταδίκη, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ, ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στο χώρο ανακοινώσεων του Δήμου Περιστερίου και στην ιστοσελίδα του Δήμου www.peristeri.gr.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων θα γίνονται δεκτές είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα γραφεία πρωτοκόλλου της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Περιστερίου, Πλατεία Δημοκρατίας 1, Τ.Κ.12134, Περιστέρι Ν.Αττικής, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (τηλ. επικοινωνίας: 2105701106, 2105783260.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΜΟΥΣΙΚΟΙ, ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!