2 θέσεις δασκάλων στον Δήμο Τήνου

Δύο δασκάλους (ΠΕ) θα προλάβει η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Τήνου, για την στελέχωση του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Θα υπογραφούν συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 31 Αυγούστου με δυνατότητα παράτασης.

Οι δάσκαλοι οφείλουν να διαθέτουν πτυχίο ΑΕΙ παιδαγωγικού τμήματος δημοτικής εκπαίδευσης και διδακτική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους. Προτεραιότητα στο διορισμό έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι του νησιού

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν υποχρεωτικώς νομίμως επικυρωμένα τα εξής δικαιολογητικά:

1 . Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής τους ταυτότητας.

  1. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους, στον οποίο να αναγράφεται ο ακριβής βαθμός αυτού.
  2. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (
  3. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ
  4. Βεβαίωση ΟΑΕΔ για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  5. Υπεύθυνη Δήλωση
  6. Αποδεικτικά εμπειρίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ξινάρα Τήνου, Τ.Κ. 84200, απευθύνοντάς την στην Κοινωφελή Επιχείρηση Υπηρεσιών Δήμου Τήνου, υπόψιν κας. Άνδροβικ (τηλ. επικοινωνίας: 2283360216).

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΤΗΝΟΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!

[yield_ad_afto_invideo]