2 νέοι συμβασιούχοι στον Δήμο Βέροιας

Έναν τεχνίτη υδραυλικό (ΔΕ) και έναν Φύλακα (ΥΕ) θα προσλάβει για οκτώ μήνες το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισµού, Παιδείας και Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου Βέροιας.

Ο υδραυλικός οφείλει να διαθέτει δίπλωμα ΙΕΚ-ΤΕΕ αντίστοιχης ειδικότητας και άδεια άσκησης επαγγέλματος. Για τον φύλακα δεν απαιτείται κάποιο συγκεκριμένο τυπικό προσόν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας»-Ταχ. Δ/νση : Θ. Ζωγιοπούλου 5- Βέροια Τ.Κ. 59100, απευθύνοντας την στο Διοικητικό-Οικονομικό Τμήμα, υπόψιν κ. Χρυσάνη Ελένης (τηλ. επικοινωνίας: 2331022178, 2331022547) κατά τις ώρες 08:00 – 14:00.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ, ΔΗΜΟΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ, ΒΕΡΟΙΑ, ΦΥΛΑΚΑΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!