Συντάξεις δημοτικών υπαλλήλων με ΒΑΕ: Διευκρινίσεις από το υπουργείο Εργασίας

Στον απόηχο του κινδύνου για κόψιμο των ΒΑΕ, σε απάντηση σχετικού ερωτήματος Δήμου, το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει  ότι από 1.1.2017, “το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών και υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, για τους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους «παλαιούς ασφαλισμένους» οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και στο καθεστώς των Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008. Το εν λόγω επίδομα, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών τους και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία προσώπων δεν υπάγεται στο καθεστώς Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008”, προσθέτει

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ B΄

Διεύθυνση : Σταδίου 29, 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες : Π. Καρτσακλή
Τηλέφωνο : 2131516748
Ηλ. Ταχ. : asfayt@ypakp.gr

Αθήνα, 7/10/2021

Αριθ.Πρωτ.Φ.10042/75956

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές υπαλλήλων Δήμου με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου που υπάγονται στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (σήμερα e-ΕΦΚΑ) και στο καθεστώς των Β.Α.Ε.».

Σε απάντηση του αρ.πρωτ.8958/19.03.2021 ερωτήματός σας σχετικά με τις συντάξιμες αποδοχές μονίμων υπαλλήλων Δήμου “παλαιών ασφαλισμένων” οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του πρ.ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και στο καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (Β.Α.Ε.), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με την αρ.πρωτ.2/24112/ΔΕΠ/31.3.2017 (ΑΔΑ:7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ) εγκύκλιο, που εκδόθηκε στα πλαίσια εφαρμογής των διατάξεων του ν.4387/2016, προσδιορίσθηκαν οι συντάξιμες αποδοχές και ασφαλιστικές κρατήσεις για τους δημόσιους υπαλλήλους και λειτουργούς που αμείβονται, μεταξύ άλλων, με τον ν.4354/2015 (ενιαίο μισθολόγιο) και υπάγονται από 1.1.2017 για Κύρια σύνταξη στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) (νυν e-ΕΦΚΑ).

Ειδικότερα, από 1.1.2017, για τους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους, ασφαλισμένους πριν την 1.1.1993 (παλαιοί ασφαλισμένοι), συντάξιμες αποδοχές αποτελούν:

α) ο βασικός μισθός,

β) το καταβαλλόμενο επίδομα θέσης ευθύνης και

γ) το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (άρθρο 18 του ν.4354/2015) μόνο για όσους υπηρετούν στους ΟΤΑ α΄βαθμού και έχουν ενταχθεί στο καθεστώς Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008 (ασφαλισμένοι στο πρ. Δημόσιο).

Ως εκ τούτου, τα οριζόμενα ανωτέρω εφαρμόζονται από 1.1.2017, σε όσους «παλαιούς ασφαλισμένους» υπηρετούν ή προσλαμβάνονται στο δημόσιο, σε νπδδ κ.α. με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, ανεξάρτητα αν με το υφιστάμενο έως 31.12.2016 καθεστώς, υπάγονταν στην ασφάλιση του Δημοσίου ή άλλου φορέα κύριας ασφάλισης (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΕΤΑΑ).

Σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ.10042/45119/1199/20.11.2019 (ΑΔΑ:ΩΖΥΨ46ΜΤΛΚ-4Ν0) εγκύκλιο, τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή και για τους διοριζόμενους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους «παλαιούς ασφαλισμένους» στους Δήμους με την προκήρυξη 3Κ/2018 του ΑΣΕΠ, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισής τους στον e-ΕΦΚΑ (πρ. Δημόσιο, πρ. ΙΚΑ – ΕΤΑΜ ή πρ.ΕΤΑΑ) και στο καθεστώς των Β.Α.Ε.

Β. Επιπλέον, σύμφωνα με την αρ.πρωτ.Φ80020/45578/Δ.15.780/16.6.2017 (ΑΔΑ:ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ) εγκύκλιο, από την ίδια ως άνω ημερομηνία (1.1.2017) συντάξιμες αποδοχές επί των οποίων υπολογίζονται οι προβλεπόμενες από την ισχύουσα νομοθεσία ασφαλιστικές κρατήσεις για επικουρική σύνταξη υπέρ του Κλάδου επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρ. Κλάδος Επικουρικής Ασφάλισης του ΕΤΕΑΕΠ) αποτελούν οι συντάξιμες αποδοχές του φορέα κύριας ασφάλισης.

Γ. Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, από την ως άνω ημερομηνία, το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.4354/2015 επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών και υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, για τους με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου υπαλλήλους «παλαιούς ασφαλισμένους» οι οποίοι υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. Δημοσίου και στο καθεστώς των Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008.

Το εν λόγω επίδομα, για τους «παλαιούς ασφαλισμένους» υπαλλήλους που υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και υπάγονται στην ασφάλιση του πρ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν αποτελεί μέρος των συντάξιμων αποδοχών τους και δεν υπόκειται σε ασφαλιστικές κρατήσεις για Κύρια και Επικουρική σύνταξη υπέρ e-ΕΦΚΑ, δεδομένου ότι η εν λόγω κατηγορία προσώπων δεν υπάγεται στο καθεστώς Β.Α.Ε. του άρθρου 4 του ν.3660/2008.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗΣ Κ.Α.
Δρ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΣΑΜΗ

Comments are closed.


Recent Posts

Τέρης Χρυσός: Θέλω να πεθάνω για να λυτρωθώ!

«Θέλω να πεθάνω για να λυτρωθώ. Δεν αξίζει τέτοια ζωή για κανένα καλλιτέχνη με αυτή τη σύνταξη που παίρνουμε. Έχω…

4 λεπτά ago

Στο στόχαστρο του γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν η Τουρκία

Στο στόχαστρο του γερουσιαστή Κρις Βαν Χόλεν βρέθηκε η Τουρκία, την οποία παρουσίασε ως έναν «άπιστο σύμμαχο» που δεν αξίζει…

6 λεπτά ago

Ντοκουμέντο από «άγνωστο» επεισόδιο με Τούρκους στο Φαρμακονήσι (φωτό)

Ένα άγνωστο ντοκουμέντο από το πρόσφατο επεισόδιο με τους Τούρκους στο Φαρμακονήσι έρχεται σήμερα στη δημοσιότητα. Ειδικότερα, στο πρωτοσέλιδό της,…

7 λεπτά ago

Kοινόχρηστα: Πότε διαγράφονται τα χρέη

Είναι γεγονός ότι το θέμα των κοινοχρήστων αποτελεί "πονοκέφαλο" για πολλούς ιδιοκτήτες. Τα κοινόχρηστα κατανέμονται με κατ’ αναλογία, με βάση…

10 λεπτά ago

Βήχας: Γιατί επιμένει μετά από ίωση – Πόσο πρέπει να ανησυχούμε

Εν μέσω κορωνοϊού και γρίπης η Θεοδώρα Ψαλτοπούλου έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου για τους θανάτους από Covid που συνεχίζουν…

16 λεπτά ago

Ουκρανία: Πάνω από 13.000 άνδρες εμποδίστηκαν να φύγουν

Η ουκρανική συνοριοφυλακή εμπόδισε πάνω από 13.000 άνδρες να εγκαταλείψουν την επικράτεια αφότου εισέβαλαν οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας την…

23 λεπτά ago