τηλεργασία-αυξήθηκαν-οι-ώρες-δουλειά-819319
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 03.02.2022 | 12:26

Τηλεργασία: Αυξήθηκαν οι ώρες δουλειάς

Αυξήθηκαν κατά 42% οι ώρες εργασίας των πολιτών που δουλεύουν με τηλεργασία τα τελευταία χρόνια και σε σχέση με την περίοδο πριν από την πανδημία.

Ωστόσο σε ποσοστά που ξεπερνούν το 80% οι πολίτες απαντούν ότι την προτιμούν. Αυτά δείχνει μεταξύ άλλων, έρευνα του Εργαστηρίου Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε πριν από περίπου τέσσερις μήνες, υπό την επιστημονική ευθύνη της επίκουρης καθηγήτριας του ΟΠΑ, Ελεάννας Γαλανάκη, σε δείγμα 557 ατόμων, εργαζομένους οργανισμών και επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Η έρευνα, υπό την επιστημονική ευθύνη της Διευθύντριας του Εργαστηρίου ΔΑΔ, επίκουρης καθηγήτριας Ελεάννας Γαλανάκη, διενεργήθηκε τον Νοέμβριο 2021,και επαναλαμβάνει την αντίστοιχη έρευνα που είχε γίνει τον Νοέμβριο του 2020 σε παρόμοιο δείγμα, με σκοπό τη διαχρονική σύγκριση.

• 42% των ερωτώμενων δηλώνουν ότι αυξήθηκαν οι ώρες εργασίας τους σε σχέση με πριν την πανδημία.

• Λιγότεροι οι τηλεργαζόμενοι κατά τη διάρκεια της έρευνας το 2021 σε σχέση με το 2020, αφού είχαν χαλαρώσει τα σχετικά μέτρα (πριν την εμφάνιση της παραλλαγής Όμικρον).

• 50% των ερωτώμενων έχουν πλέον εμπειρία τηλεργασίας, είτε κατά τη διάρκεια της πανδημίας είτε νωρίτερα. Πριν την πανδημία, μόνο 30% είχαν τέτοια εμπειρία.

• Από τους εργαζόμενους που δεν έχουν τηλεργαστεί ποτέ, ένα 20% θα ήθελε να τηλεργαστεί (ανώτερο από το αντίστοιχο το 2020).

• 85% αυτών που τηλεργάζονται σήμερα, επιθυμούν να συνεχίσουν την τηλεργασία (πολύ: 20%, αρκετά: 37%, μέτρια: 27%).

• 84% προτιμούν είτε μία τακτικότητα στην τηλεργασία (μία φορά ή περισσότερες ανά εβδομάδα -50,5%), είτε εφαρμογή της τηλεργασίας όποτε αυτό χρειάζεται (34%).

• Η πλειοψηφία αναγνωρίζει ότι η τηλεργασία τους διευκολύνει με διάφορους τρόπους (κυρίως εξοικονόμηση χρόνου και πόρων).

• Γενικά, οι ερωτώμενοι δεν νιώθουν ότι η τηλεργασία επηρεάζει την απόδοσή τους στην εργασία (είτε θετικά είτε αρνητικά).

• Επίσης, δεν νιώθουν ότι η τηλεργασία επηρεάζει τα επίπεδα άγχους τους στην εργασία (είτε θετικά είτε αρνητικά).

• Πιο αρνητικοί στην τηλεργασία είναι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία και αυτοί που στη δουλειά τους «βοηθούν άλλους ανθρώπους (π.χ. εκπαίδευση, ιατρική, νοσηλευτική, παροχή πληροφοριών κ.λπ.)». Πιο θετικοί είναι όσοι κυρίως εργάζονται «με νούμερα, αρχεία ή μηχανές, με δεδομένο και τακτικό τρόπο».

• Οι προβλέψεις των περισσότερων ερωτώμενων για την τηλεργασία είναι ότι θα διευρυνθεί η χρήση της στο μέλλον. Αυτή η πεποίθηση είναι πιο ισχυρή το 2021 από το 2020 και σε όσους έχουν εμπειρία τηλεργασίας.

Όπως σημείωσε η επίκουρη καθηγήτρια Ελεάννα Γαλανάκη, «Το Εργαστήριο Ανθρώπινου Δυναμικού και το Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υπηρετούν με συνέπεια το επιστημονικό πεδίο της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων και συμβάλλουν στη μελέτη των τάσεων στο εργασιακό περιβάλλον, με απώτερο στόχο τη βελτιστοποίηση των συνθηκών, για τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις και την οικονομία. Σημαντική συμβολή στο έργο μας προσφέρουν οι συμμετέχουσες και οι συμμετέχοντες στην έρευνα, άτομα και οργανισμοί που σταθερά μας εμπιστεύονται και ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις μας. Τους ευχαριστούμε θερμά για τη συμμετοχή! Ελπίζουμε η έρευνα να συνεισφέρει στη χάραξη επιστημονικά τεκμηριωμένων στρατηγικών στο πεδίο του HR».