σήμερα-η-ημερίδα-στο-ναύπλιο-για-τις-γυ-260210
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 18.04.2013 | 10:05

Σήμερα η ημερίδα στο Ναύπλιο για τις γυναίκες στην αυτοδιοίκηση

«Ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής των γυναικών σε θέσεις πολιτικής ευθύνης και εκπροσώπησης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο» (Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013), είναι το θέμα της εκπαιδευτικής ημερίδας που πραγματοποιεί αύριο, στο Ναύπλιο, η Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ, την ΕΝΠΕ και την ΠΕΤΑ ΑΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος για την Ουσιαστική Ισότητα των Φύλων 2010-2013.

Η ημερίδα είναι η τρίτη από τις συνολικά τέσσερις (4) που θα πραγματοποιηθούν στις περιφέρειες της χώρας και αφορά στην ενίσχυση συμμετοχής γυναικών σε θέσεις ευθύνης στις τοπικές κοινωνίες των Περιφερειών Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων.

Στην εκπαιδευτική ημερίδα θα συζητηθούν θέματα που αφορούν στην παρουσίαση της εμπειρίας των Δήμων για τις πολιτικές Ισότητας από τη μέχρι τώρα πορεία εφαρμογής του Καλλικράτη, το πλαίσιο προτεραιοτήτων που θέτουν η υπογραφή της Ευρωπαϊκής Χάρτας της Ισότητας και ο Οδηγός Εφαρμογής της, καθώς επίσης και οι κυριότεροι τρόποι δικτύωσης και επικοινωνίας με αρμόδιους φορείς για την προώθηση των θεμάτων ισότητας στους Δήμους των Περιφερειών Αττικής, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιόνιων Νήσων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδο ξενοδοχείο ΑΜΑΛΙΑ (Νέα Τίρυνθα) και θα ξεκινήσει στις 9.00 π.μ.

Δείτε το πρόγραμμα της ημεριδας εδω