εργάνη-δημιουργήθηκαν-143-545-νέες-θέσεις-ε-387132
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 15.01.2018 | 14:53

Εργάνη: Δημιουργήθηκαν 143.545 νέες θέσεις εργασίας το 2017

Τη δημιουργία 143.545 νέων θέσεων απασχόλησης στο σύνολο του 2017, κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα Εργάνη, ενώ παράλληλα θετικό ισοζύγιο κατά 15.315 θέσεις εργασίας είχε και ο μήνας Δεκέμβριος.

Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του έτους 2017, είναι υψηλότερο του αντίστοιχου ισοζυγίου του έτους 2016, κατά 7.285 περισσότερες θέσεις εργασίας αποτελώντας την υψηλότερη επίδοση έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.400.398 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 2.256.853, εκ των οποίων οι 1.281.388 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 975.465 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Από το σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν το 2017 το 54,87% ήταν για μερική απασχόληση και το 45,13% ήταν για πλήρη εργασία, επιβεβαιώνοντας έτσι ότι στο σύνολο των νέων θέσεων που δημιουργούνται, οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης έχουν την απόλυτη κυριαρχία.

Επίσης, το μήνα Δεκέμβριο 2017 καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 15.315 θέσεις εργασίας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Δεκεμβρίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 172.064, ενώ οι αποχωρήσεις σε 156.749.

Από τις 156.749 συνολικά αποχωρήσεις, οι 60.006 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 96.743 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Δεκέμβριος 2017 και Δεκέμβριος 2016, προκύπτει αυξημένη επίδοση κατά 4.183 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Δεκέμβριο 2017 θετικό ισοζύγιο (15.315) θέσεων εργασίας έναντι θετικού ισοζυγίου (11.132) τον Δεκέμβριο του 2016.

Θα πρέπει επιπλέον να επισημανθεί ότι η επίδοση του ισοζυγίου ροών του μηνός Δεκεμβρίου 2017 είναι η δεύτερη υψηλότερη θετική επίδοση αντίστοιχου καταγεγραμμένου μηνός Δεκεμβρίου από το 2001 μέχρι σήμερα – ο μήνας Δεκέμβριος με εξαίρεση τα έτη 2013, 2015 και 2016, παρουσίαζε πάντοτε αρνητικό ισοζύγιο.

ΕΡΓΑΝΗ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ