ΔΕΗ: 17 προσλήψεις με οκτάμηνα στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
20
Ιανουάριος
Back

ΔΕΗ: 17 προσλήψεις με οκτάμηνα στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’

Έως τις 20 Οκτωβρίου υποβάλλονται οι αιτήσεις για την πρόσληψη 17 εποχικών υπαλλήλων στον Ατμοηλεκτρικό Σταθμός της ΔΕΗ στη Μεγαλόπολη (Α’). Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας οκτώ μηνών. Η εντοπιότητα αποτελεί βασικό κριτήριο πρόσληψης.

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής: ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 4, ∆Ε Μηχανοτεχιτών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού (Τορναδόροι) 1, ΔΕ Οδηγών Λεωφορείου 1, ΔΕ Μαγείρων 2, ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών Σταθμών-Υποσταθμών 2, ΔΕ Ηλεκτροσυγκολλητών 1, ΔΕ Σχεδιαστών Μηχανολογικού Σχεδίου 1, ΔΕ Τεχνικών Δομικών Έργω- Τεχνίτες Υδραυλικού 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (κλαρκ) 1, ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων (Γερανού) 1.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β), των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση και το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ/ΔΕΗ) για την πρόσληψη σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) της ΔΕΗ ΑΕ» δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ενότητα «ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ» του Κεφαλαίου ΙΙ του ανωτέρω Παραρτήματος.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.1 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:   Δ.Ε.Η. Α.Ε. / ΔΕΟ / ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’, Τ.Κ. 222 00 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, υπόψη κας ΜΑΛΙΦΟΥΚΑ Νικολέττας (τηλέφωνο επικοινωνίας : 27910-22151 εσ. 32614) ή κ. ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ Γεωργίου (τηλέφωνο επικοινωνίας : 27910 – 22 151 εσ. 32650).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας μας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις, καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του δήμου Μεγαλόπολης, όπου αυτή εδρεύει, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!