Categories: Εργασιακά

Δασολόγοι Δημοσίων Υπαλλήλων: “Διότι δε συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”

Ανακοίνωση της Αυτόνομης Δημοκρατικής Συνεργασίας Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων που αφορά τις αποφάσεις τοποθετήσεων προϊστάμενων στις Διευθύνσεις Δασών και στα Δασαρχεία των Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της χώρας.

“Διότι δε συνεμορφώθην προς τας υποδείξεις”
Σε αλήστου μνήμες εποχές επιστρέφει η Δασική Υπηρεσία με υπογραφή Υπουργού Περιβάλλοντος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Σκρέκα.

Μετά την μεταφορά των Δασικών Υπηρεσιών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στο ΥΠΕΝ (01-06-2022) άρχισαν να εκδίδονται με αργούς ρυθμούς (και ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί), αποφάσεις τοποθετήσεων προϊστάμενων στις Διευθύνσεις Δασών και στα Δασαρχεία των αντίστοιχων Επιθεωρήσεων Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής της χώρας, με αδιαφανείς διαδικασίες και κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων του Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα περί κρίσεων προϊσταμένων.

Ωστόσο η κυβέρνηση και ο Υπουργός ξεπέρασαν τον εαυτό τους, κατά την τοποθέτηση προϊσταμένων στις Διευθύνσεις Δασών και τα Δασαρχεία της Επιθεώρησης Εφαρμογής Δασικής Πολιτικής Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (10-2-2023).

Συνάδελφος, δια της αναβαθμίσεως βρέθηκε από τη Λευκάδα, στην Κυπαρισσία εν μία νυκτί. Ο μοναδικός δασολόγος στην Δ/νση Δασών Λευκάδας, εκτελών μάλιστα μέχρι την έκδοση της διαβόητης πλέον απόφασης, χρέη Προϊσταμένου Δ/νσης και Τμηματάρχη στο Τμήμα Δασικών Χαρτογραφήσεων, απροειδοποίητα και αιφνιδιαστικά, μετατέθηκε σε άλλη υπηρεσία και συγκεκριμένα στο Δασαρχείο Κυπαρισσίας, σε απόσταση 350 Κm, αφήνοντας τη Δ/νση Δασών Λευκάδας χωρίς δασολόγο. Σημειωτέον δε ότι στην Κυπαρισσία υπηρετούν ήδη 2 δασολόγοι, και δεν υπάρχει κενή οργανική θέση.

Η μετακίνηση – δίωξη είναι εμφανώς τιμωρητική και έχει ως συνέπεια αφενός την κοινωνική και οικονομική εξόντωση του συναδέλφου, αφετέρου τη δυσλειτουργία της Δ/νσης Δασών Λευκάδας αφού, πέραν του γεγονότος ότι στην Λευκάδα δεν υπηρετεί πλέον κανένας Δασολόγος, ο συνάδελφος Δασοπόνος που τοποθετήθηκε Προϊστάμενος της Διεύθυνσης δεν έχει δεχθεί τη θέση.

Ο λόγος δίωξης του συναδέλφου, δεν αποτελεί μυστικό. Ο συνάδελφος εκδιώχθηκε και τιμωρήθηκε ως αποδιοπομπαίος τράγος, μετά την αναστάτωση που προκλήθηκε στην τοπική κοινωνία της Λευκάδας, από τη δήλωση εμπραγμάτων δικαιωμάτων του Δημοσίου, με βάση τον δασικό χαρακτήρα εκτάσεων στο νησί. Αναστάτωση που χρόνια τώρα ζούμε σε κάθε ανάρτηση δασικών χαρτών και σε κάθε δήλωση του Δημοσίου, είτε πρόκειται για εκτάσεις αρμοδιότητας Δασικής Υπηρεσίας, είτε άλλων υπηρεσιών (πχ Κτηματικής).

Τιμωρήθηκε και εκδιώχθηκε, καθώς προέβη στις υπηρεσιακές ενέργειες που όφειλε σύμφωνα με τις μέχρι εκείνη την ημέρα πάγιες οδηγίες και εγκυκλίους της Γενικής Διεύθυνσης Δασών του ΥΠΕΝ. Η τιμωρία του δε, είναι εξοντωτική προς παραδειγματισμό και των υπολοίπων συναδέλφων, καθώς έκανε τη δήλωση δικαιωμάτων σε προεκλογική περίοδο.

Η νέα εγκύκλιος για τη (μη) δήλωση δικαιωμάτων του Δημοσίου σε περιοχές που δεν ισχύει το τεκμήριο επί δασών και εν γένει δασικών εκτάσεων και η από 16-02-2023 ανακοίνωση του ίδιου του Γεν. Γραμματέα Δασών, Κωνσταντίνου Αραβώση, που αναφέρεται στην νέα εγκύκλιο (ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/16683/995/15-02-2023 (ΑΔΑ: Ψ2ΨΠ4653Π8-1ΥΘ), αποτελούν την ομολογία της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ για την ορθή υπηρεσιακή ενέργεια του συναδέλφου και την προσπάθεια εξευμενισμού τοπικών κομματαρχών δια της εξοντωτικής τιμωρίας του.

Σύμφωνα λοιπόν με τον Γεν. Γραμματέα Δασών αφορμή για την έκδοση της νέας Εγκυκλίου αποτέλεσε η αντίδραση βουλευτών και αυτοδιοικητικών παραγόντων (!) από τα Επτάνησα. Συγκεκριμένα ο γενικός γραμματέας Δασών κος Αραβώσης δήλωσε ότι: «Μετά το θέμα που δημιουργήθηκε στην Λευκάδα με την απόφαση του Δασαρχείου να θεωρήσει, ότι οι δασικές εκτάσεις της Λευκάδας ανήκουν – μέχρι αποδείξεως του αντιθέτου – στο Δημόσιο, μαζί με τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Γιώργο Αμυρά είχαμε αλλεπάλληλες συναντήσεις με τον βουλευτή Λευκάδας Θανάση Καββαδά και στη συνέχεια με τους υπόλοιπους Βουλευτές του Ιονίου, Στέφανο Γκίκα, Διονύση Ακτύπη και Παναγή Καπάτο και δώσαμε οριστική λύση στο θέμα του ιδιοκτησιακού για τα Δασικά, με την εκδοθείσα σήμερα νέα ερμηνευτική εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δασών (Πηγή dasarxeio.com )».

O προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δασών Λευκάδας, πράττοντας τα όσα όφειλε βάσει την νομοθεσίας, προέβη στη Δήλωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου στο στάδιο της κτηματογράφησης.

Η παραπάνω αναφερόμενη δήλωση του Γ.Γ. Δασών αποκαλύπτει την αντίληψη της Κυβέρνησης για το κράτος, τις δημόσιες υπηρεσίες και τους δημόσιους υπαλλήλους. Υπάλληλοι που ενεργούν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, υπερασπιζόμενοι το δημόσιο συμφέρον και σύμφωνα πάντα με το νόμο και τις εγκύκλιες διαταγές, να τιμωρούνται επειδή αυτό συγκρούεται με πλέγματα τοπικών συμφερόντων!

Αν δούμε τα πράγματα από την αρχή, οι δηλώσεις του δημοσίου σε περιοχές όπου δεν ισχύει το τεκμήριο υπέρ του δημοσίου, αποτελούσαν πάγια τακτική της διοίκησης. Ήδη από εγκύκλιες διαταγές του 1998 και με την 173/2002 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που έγινε αποδεκτή από τον τότε Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ, αναφέρεται ότι στις δηλώσεις του Δημοσίου δύναται να γίνεται χρήση “οποιουδήποτε γενικού εκ της δασικής υπηρεσίας τεκμηρίου”, ενώ στο άρθρο 2 του νόμου 998/79 υπάρχει γενική αναφορά ότι οι εκτάσεις που προστατεύονται από τις διατάξεις του, θεωρούνται δημόσιες.

Παράλληλα, όλα αυτά τα χρόνια κανένα ιδιωτικό δικαίωμα επί δασών δεν έχει θιγεί, αφού στο διοικητικό έγγραφο υποβολής δήλωσης της Δασικής Υπηρεσίας στο Κτηματολόγιο, περιγράφεται ότι “δεν επηρεάζεται καμία ισχύουσα διάταξη που αφορά την αναγνώριση ιδιωτικών δικαιωμάτων επί δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων και δεν θίγονται υφιστάμενα ιδιωτικά δικαιώματα”. Με δυο λόγια, μετά τη δήλωση της Δασικής Υπηρεσίας, τα αρμόδια όργανα του Κτηματολογίου εξετάζουν ούτως ή άλλως τα δηλωθέντα στοιχεία και εγγράφουν ως ιδιοκτήτη τον φορέα ή φυσικό πρόσωπο που θα προσκομίσει τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η πρακτική αυτή ακολουθείται από όλες τις υπηρεσίες διαχρονικά, είτε ισχύει το τεκμήριο υπέρ του Δημοσίου, είτε όχι, σε όλες τις δηλώσεις της Δασικής Υπηρεσίας ανά την επικράτεια, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των περιοχών που δεν ισχύει το εν λόγω τεκμήριο, οι δηλώσεις υποβλήθηκαν από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες χωρίς κανένα πρόβλημα.

Ακόμη και μετά τον ν. 4819/2021 η δήλωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου για τις υπαγόμενες στη δασική νομοθεσία εκτάσεις εξακολουθούσε να ισχύει (και ίσχυε το διάστημα που μετατέθηκε ο συνάδελφος) όπως άλλωστε διευκρινιζόταν και με την υπ. αριθμ. ΥΠΕΝ/∆Π∆/115255/6217/02-12-2021 εγκύκλιο και βάση αυτών υποβλήθηκε και η δήλωση των δικαιωμάτων του Δημοσίου από το συνάδελφο (όπως άλλωστε όφειλε).

Για όσους γνωρίζουν την κατάσταση λοιπόν, όλες αυτές οι αναδιπλώσεις και η αναστάτωση του τελευταίου διαστήματος απαντιούνται με δύο λέξεις: Προεκλογική περίοδος.

Το πρόβλημα που δημιουργείται, ωστόσο, με αφορμή την περίπτωση της Λευκάδας, θα έχει πολλαπλές συνέπειες, πέραν αυτών του Κτηματολογίου.

Για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, επιστρέφει η λογική άλλων εποχών, αυτή της “δυσμενούς μετάθεσης”, της εποχής “θα σε στείλω στον Έβρο”.

Μετακινήσεις υπαλλήλων που δεν ήταν αρεστοί στη διοίκηση, δυστυχώς έχουν ξαναγίνει και έχουν καταγγελθεί από τα συνδικαλιστικά σωματεία των δασικών υπηρεσιών, ενώ ξανάγιναν και με την εν λόγω απόφαση π.χ. στην περίπτωση της τοποθέτησης προϊσταμένης στο Δασαρχείο Αιγίου. Είναι όμως η πρώτη φορά που δημόσιος δασικός υπάλληλος μετακινείται σε τέτοια χιλιομετρική απόσταση από το σπίτι του, με παράλληλη ομολογία της κυβέρνησης ότι η νόμιμη άσκηση των καθηκόντων του αποτέλεσε την αιτία για τη μετακίνηση αυτή.

Κάθε δασικός υπάλληλος από τούδε και στο εξής θα βρίσκεται υπό την απειλή μιας μετακίνησης μακριά από το σπίτι του εάν δεν υπακούσει σε ότι του ζητηθεί και μάλιστα όταν αυτό είναι κατάφορα παράνομο;

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε, έστω και την ύστατη στιγμή την άρση της αδικίας: να ανακληθεί άμεσα η απόφαση μετακίνησης -τοποθέτησης του συναδέλφου Βαγγέλη Σκάρπου και να γίνουν άμεσα τοποθετήσεις προϊσταμένων σύμφωνα με τα οριζόμενα στη νομοθεσία, με αντικειμενικά και διαφανή κριτήρια για όλες τις Δασικές Υπηρεσίες της Επικράτειας.

Τα συνδικαλιστικά μας όργανα (ΠΕΔΔΥ – ΠΟΓΕΔΥ) να προβούν σε δυναμικές κινητοποιήσεις ώστε να υπάρξει μαζική δράση και αντίδραση στις αυθαίρετες αποφάσεις της Διοίκησης.

Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον συνάδελφο – Απαιτούμε τώρα την ανάκληση της μετακίνησής του – Δεν υποχωρούμε γιατί ξέρουμε ότι έρχεται η σειρά μας!

Αυτόνομη Δημοκρατική Συνεργασία Δασολόγων Δημοσίων Υπαλλήλων

Comments are closed.


Recent Posts

Ηράκλειο: Ανήλικα κορίτσια έκλεψαν ρούχα από κατάστημα

Στα χέρια των αρχών βρίσκονται τρία ανήλικα κορίτσια κατηγορούμενα για κλοπή. Όπως αναφέρει το cretapost, όλα συνέβησαν χθες όταν οι…

3 λεπτά ago

Θεσσαλονίκη: Έπεσε το σύστημα των τελωνειακών – «Υπάρχει κίνδυνος να “εγκλωβιστούν” τα εμπορεύματα»

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Τετάρτης στα τελωνεία, εξαιτίας ενός τεχνικού προβλήματος στο σύστημα με διάρκεια μιας ώρας, γεγονός το…

4 λεπτά ago

Μαγιορκίνης: Η «Νόσος Χ» είναι σαν να περιμένουμε μεγάλο σεισμό

O καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην εκπομπή «Συνδέσεις» αναφέρθηκε στο θεωρητικό σενάριο…

8 λεπτά ago

Ισχυρή καταιγίδα πλήττει την Αττική

Ο καιρός άλλαξε από τη μια στιγμή στην άλλη στην Αθήνα: Κεραυνοί χτυπούν την Αττική και έντονη βροχή στο κέντρο…

17 λεπτά ago

Μεγάλη αεροπορική εταιρεία: Ζύγισμα επιβατών πριν από κάθε πτήση

Πάνω από 10.000 ταξιδιώτες θα ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές από τη ζυγαριά. Έως τις 2 Ιουλίου, η Air New…

23 λεπτά ago

Μήνυμα Δημάρχου Ιλίου για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Καλή επιτυχία και καλή δύναμη εύχεται στους υποψήφιους των Πανελλαδικών εξετάσεων ο δήμαρχος Ιλίου, Νίκος Ζενέτος. Αναλυτικά το μήνυμά του:…

23 λεπτά ago