δ-αστυνομικοί-σε-μητσοτάκη-διόρθωσε-τ-239322
ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ | 03.12.2013 | 17:35

Δ. Αστυνομικοί σε Μητσοτάκη: Διόρθωσε τις αδικίες αλλιώς πάμε στη Δικαιοσύνη και σταματάμε την κινητικότητα

Να διορθώσει τις αδικίες που προκαλεί η απόφασή του τη διαδικασία μεταφοράς τους σε άλλες υπηρεσίες , ζητούν με επιστολή τους στον υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοτικοί αστυνομικοί. Διαφορετικά απειλούν με προσφυγή στη Δικαιοσύνη και να αναστείλουν τη διαδικασία κινητικότητας. Παράλληλα επισημαίνουν ότι δεν έχει επιλυθεί ακόμη το θέμα της εντοπιότητας ή σωστότερα ομοεδρικότητας, για το οποίο ήδη έχει δεσμευθεί με δηλώσεις του ότι θα λάβει υπόψη, για το οποίο προτείνουν τη μοριοδότηση του με 10 μόρια.

Συγκεκριμένα, με την επιστολή της η Ενωτική Κίνηση Εργαζομένων Δημοτικής Αστυνομίας Αθήνας του ζητά από τον υπουργό να τροποποιήσει την απόφασή ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/3/οικ. 22274 /9.8.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1992/2013) απόφασης «Καθορισμός της διαδικασίας επιλογής των προς μετάταξη ή μεταφορά υπαλλήλων, των κριτηρίων επιλογής και κατάταξης τους, και του τρόπου μοριοδότησής τους» ως προς το κριτήριο 3 στους πίνακες Ι και ΙΙ του παραρτήματος Γ’ της απόφασης, με την προσθήκη: «ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ Π.Δ.23/2002 Ή ΤΟΥ Π.Δ.135/2006 – ΜΟΡΙΑ 20».

«Με την πρότασή μας αυτή διορθώνεται και η κατάφωρη αδικία και το αίσθημα ανισότητας που προκάλεσε η ερμηνεία που δίνεται με τη ΔΙΠΙΔ/Β.2/Δ/83/οικ.32170/ 29.11.2013 εγκύκλιο του Υπουργείου σας, ερμηνεία που επιδέχεται δικαστική αμφισβήτηση που δύναται να αναστείλει τη διαδικασία της κινητικότητας», τονίζουν χαρακτηριστικά. Και προσθέτουν: «Με την εγκύκλιο επισημαίνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης των υποψηφίων κατά την οποία υπήρχε η δυνατότητα άσκησης ένστασης ενώπιον του ΑΣΕΠ, συγκαταλέγεται στις «λοιπές διαδικασίες υπό τον έλεγχο του ΑΣΕΠ», όταν στην πραγματικότητα δεν υπήρχε πρακτικά κανένας έλεγχος, το σύνολο της διαδικασίας διεξήχθη εκτός ΑΣΕΠ, και δεν αναφερόταν η δυνατότητα ένστασης στο ΑΣΕΠ στην προκήρυξη. Με την μετέπειτα ισχύ του ν. 3812/2009, και σύμφωνα με ανακοίνωση που είχε εκδοθεί τότε, η δυνατότητα υποβολής ένστασης αφορούσε μόνο στους αρχικούς πίνακες σειράς κατάταξης, και όχι στους πίνακες υψομέτρησης, αθλητικών δοκιμασιών, και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών, όπου δεν μπορούσε εκ των πραγμάτων να ασκηθεί ο οποιοσδήποτε έλεγχος από το ΑΣΕΠ»

H EΠΙΣΤΟΛΗ