8 συμβασιούχοι στην αρχαιολογική υπηρεσία Αργολίδας - Aftodioikisi.gr
Πέμπτη
20
Ιανουάριος
Back

8 συμβασιούχοι στην αρχαιολογική υπηρεσία Αργολίδας

Με οκτώ νέου συμβασιούχους θα ενισχυθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αργολίδας, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Ανασκαφική έρευνα µυκηναϊκού οικοδοµικού συγκροτήµατος στη θέση Χάνια περιφέρειας Μυκηνών». Το νέο προσωπικό θα υπογράψει συμβάσεις εργασίας διάρκειας έως τις 15 Δεκεμβρίου.

Η κατανομή των θέσεων  έχει ως εξής: ΔΕ Τεχνικών Συντήρησης Αρχαιοτήτων, Ζωγραφικής και Έργων Τέχνης 1, ΔΕ Εργατοτεχνιτών 5, ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών 1, ΔΕ Σχεδιαστών 1.

Όσοι επιθυµούν να προσληφθούν, καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε µε άλλο εξουσιοδοτηµένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρηµένη από δηµόσια αρχή, είτε ταχυδροµικά (σε περίπτωση ταχυδροµικής υποβολής οι αιτήσεις µε τα συνηµµένα δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν πρωτοκολληθεί στην Υπηρεσία έως την ηµεροµηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων) στα γραφεία της Υπηρεσίας στην διεύθυνση: ΕΦ.Α. Αργολίδας Πλ. Συντάγµατος 21 100, Ναύπλιο, υπόψη: κ. Νίκου Κατσαραίου (τηλ. επικοινωνίας: 27520 27502) εντός προθεσµίας πέντε (5) εργασίµων ηµερών που αρχίζει από την εποµένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόµβο (ιστοσελίδα) της εφαρµογής ∆ΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ. (http://www.yppo.gr) και της ανάρτησης της Ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας, δηλαδή από 14/10/2015 έως και 20/10/2015.

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει µία µόνο αίτηση και για θέσεις µίας µόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε µία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισµό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!