πώς-θα-πάρετε-σύνταξη-με-προαιρετική-α-387366
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ | 23.01.2018 | 08:03

Πώς θα πάρετε σύνταξη με προαιρετική ασφάλιση (παραδείγματα)

Σύνταξη με βασική προϋπόθεση να έχουν ήδη 1.500 ως 3.000 ένσημα μπορούν να πάρουν όσοι σταμάτησαν να πληρώνουν εισφορές ως εργαζόμενοι αρκεί να υποβάλουν αίτηση για προαιρετική ασφάλιση, καταβάλλοντας οι ίδιοι τις εισφορές τους μέχρι να συμπληρώσουν τα 4.500 ένσημα.

Το ελάχιστο ποσό των μηνιαίων εισφορών ξεκινά από 158 ευρώ το μήνα για όσους ασφαλίζονταν στον ΟΑΕΕ ή στο ΙΚΑ ενώ για όσους είχαν ασφαλιστεί στον ΟΓΑ και διέκοψαν την ασφάλισή τους χωρίς να έχουν τον απαιτούμενο χρόνο για να βγουν στη σύνταξη, το ελάχιστο ποσό εισφοράς ξεκινά από 110,5 ευρώ το μήνα.

Ο υπολογισμός των εισφορών κρύβει παγίδες για όσους είχαν διαδοχική ασφάλιση το τελευταίο δωδεκάμηνο καθώς το κόστος θα είναι αυξημένο (26,95%) επειδή θα προκύψει επί του αθροίσματος των μέσω αποδοχών από μισθούς και ελεύθερο επάγγελμα.
Προϋποθέσεις

Αίτηση για υπαγωγή σε προαιρετική ασφάλιση μπορούν να κάνουν όλοι όσοι έχουν μείνει ανασφάλιστοι αρκεί να πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Να υπήρξαν ασφαλισμένοι κατά το παρελθόν για 5 έτη εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος εντός της τελευταίας, πριν από την υποβολή της αίτησης, πενταετίας.

Να έχουν πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε στο παρελθόν συνολικά 10 χρόνια υποχρεωτικής ασφάλισης (3.000 ένσημα) σε ένα ή δύο Ταμεία (διαδοχική).
Οδηγός

Οι όροι και οι προϋποθέσεις περιγράφονται σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ σύμφωνα με την οποία:

 1. Στον απαιτούμενο ελάχιστο χρόνο των 1.500 ή 3.000 ενσήμων που πρέπει να έχουν όσι διέκοψαν την ασφάλιση συνυπολογίζονται ο χρόνος της διαδοχικής ασφάλισης, ο χρόνος ασφάλισης που είχε διανυθεί για την ίδια χρονική περίοδο ενώ δεν συνυπολογίζονται χρονικά διαστήματα ασφάλισης αναγνώρισης πλασματικών χρόνων.
 2. Δεν έχουν δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης όσοι είναι ανάπηροι.
 3. Οι αυτοαπασχολούμενοι και οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ δεν πρέπει να έχουν αφήσει οφειλές κατά το διάστημα που ήταν ασφαλισμένοι και αν έχουν οφειλή θα πρέπει να έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης.
 4. Ο ασφαλισμένος πληρώνει υποχρεωτικά το 20% του μισθού ή του εισοδήματος του τελευταίου δωδεκαμήνου για την κύρια σύνταξη και αν θέλει δίνει και το 6,95% για τον κλάδο υγείας ώστε να έχει και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
 5. Η ελάχιστη μηνιαία εισφορά σύνταξης για ελεύθερους επαγγελματίες είναι το 20% τοπυ βασικού μισθού των 586,08 ευρώ, δηλαδή 117,2 ευρώ ενώ άλλα 40,7 ευρώ στοιχίζει η εισφορά 6,95% του κλάδου ασθενείας.
 6. Για τον ΟΓΑ ως ελάχιστη μηνιαία βάση ορίζεται ο μισθός των 410,26 ευρώ και η ελάχιστη εισφορά για την προαιρετική ασφάλιση είναι 110,5 ευρώ αντί 88 ευρώ που είναι για όσους έχουν κάνει διακοπή.
 7. Τα εισοδήματα ή οι μηνιαίες αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τις εισφορές αναπροσαρμόζονται κάθε έτος από το 2017 έως το 2020 κατά την μεταβολή του τιμαρίθμου και για το διάστημα από το 2021 με βάση το δείκτη μεταβολής μισθών.
 8. Στις περιπτώσεις διαδοχικής ασφάλισης η μηνιαία εισφορά υπολογίζεται ως ποσοστό επί του μέσου όρου του αθροίσματος των μηνιαίων αποδοχών και εισοδημάτων από κάθε απασχόληση.
 9. Οι μισθωτοί καταβάλλουν το σύνολο της ασφαλιστικής εισφοράς εργαζόμενου και εργοδότη με βάση το μέσο όρο του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών επί των οποίων καταβλήθηκαν ασφαλιστικές εισφορές κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από τη διακοπή της υποχρεωτικής ασφάλισης, συνυπολογιζομένων του Δώρου εορτών και του επιδόματος αδείας.
 10. Όσοι είχαν βαρέα και δεν συμπλήρωσαν τις χρονικές προϋποθέσεις για σύνταξη (4.500 με 3.600 στα βαρέα) χάνουν το δικαίωμα εξόδου με βαρέα.
 11. Οι εισφορές προαιρετικής ασφάλισης καταβάλλονται κάθε μήνα και έχουν πρόστιμο αν πληρωθούν εκπρόθεσμα.
 12. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης αναστέλλεται:

  Με τη συνταξιοδότηση του ασφαλισμένου λόγω αναπηρίας ορισμένου χρόνου.

  Αν επιδοτηθεί λόγω ασθένειας.

 13. Διακοπή ή λήξη της προαιρετικής ασφάλισης επέρχεται:

  Με αίτηση του ασφαλισμένου.

  Με τη συνταξιοδότησή τους λόγω γήρατος ή επ’ αόριστο αναπηρίας.

  Με την ανάληψη εργασίας (ή λόγω θανάτου).