υπεσ-δόθηκε-παράταση-σε-διαδικασία-τη-323285
ΔΗΜΟΣΙΟ | 25.09.2023 | 18:41

ΥΠΕΣ: Δόθηκε παράταση σε διαδικασία της αξιολόγησης

Με ανακοίνωση του, το υπουργείο Εσωτερικών γνωστοποιεί ότι «προς διευκόλυνση των Αξιολογητών Β’, η προθεσμία για την καταχώριση της βαθμολογίας για την αξιολογική περίοδο του έτους 2022 παρατείνεται έως και την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2023. Για την διευκόλυνση των αξιολογητών με ρόλο Αξιολογητή Β’ το Στάδιο θα παραμείνει ανοικτό έως την Κυριακή , 1/10/2023 κα ώρα 23:59».

Σύμφωνα με το υπουργείο:

«Οι Αξιολογητές Β’ καλούνται να προβούν σε όλες τις απαραίτητες εκ μέρους τους ενέργειες το αργότερο έως την ως άνω ημερομηνία, προκειμένου να ξεκινήσει τη Δευτέρα 2 Οκτωμβρίου 2023 το Στάδιο Ελέγχου Εγκυρότητας & Καταχώρησης Χειρόγραφων Εκθέσεων το οποίο βάσει της Αριθμ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/29/οικ.3189/24.02.2023 (ΑΔΑ: 6Ι9Ι46ΜΤΛ6-ΤΞΕ) Εγκυκλίου θα ολοκληρωθεί στις 31/10/2023.

Υπενθυμίζεται ότι, τυχόν προσωρινά αποθηκευμένα στοιχεία που δεν έχουν υποβληθεί οριστικά από τους Αξιολογητές Β’, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα κατά τη μετάβαση στο επόμενο στάδιο».