Νομικό Συμβούλιο: Γνωμοδότηση για τις πειθαρχικές διώξεις υπαλλήλων

  • Απο stergios
  • 15 Απριλίου 2018 - 09:37
  • Comments Off

Το ερώτημα εάν η προθεσμία των 20 ημερών που προβλέπεται από άρθρο του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα (άρθρο 114 παρ.6 εδ. β του Ν.3528/2007) είναι δεσμευτική για τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα, κλήθηκε να απαντήσεις το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Σύμφωνα με την γνωμοδότηση του Συμβουλίου, η προθεσμία των 20 ημερών που προβλέπεται είναι δεσμευτική και επομένως οι πειθαρχικοί προϊστάμενοι οφείλουν εντός αυτής να αποφανθούν αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης εις βάρος υπαλλήλου τους δια την συμπεριφορά τους, η οποία διώκεται ποινικώς.

Δείτε ολόκληρη την γνωμοδότηση ΕΔΩ

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ, ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ, ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ, ΝΣΚ, ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ