Νέα εξαίρεση μετατάξεων από την εκλογική αναστολή (τροπολογία)

Στις 26 Μαρτίου δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το πολυνομοσχέδιο (ν.4604/2019, Α’ 50). Στις 16 Απριλίου εννέα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν Τροπολογία για να αλλάξουν δύο άρθρα του, συγκεκριμένα τα άρθρα 82 και 87.

– Το αρ.82 είναι η λίστα με τις εκτενέστατες εξαιρέσεις από την απαγόρευση προσλήψεων και υπηρεσιακών μεταβολών λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών.

– Το αρ.87 είναι η διαδικασία επιστροφής των πρώην Σχολικών Φυλάκων από τα Νοσοκομεία της Χώρας σε Δήμους.

Στις 4 Απριλίου ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠΕΣ, Κ. Πουλάκης, απέστειλε Εγκύκλιο, αναφορικά με την επιστροφή των πρώην Σχολικών Φυλάκων σε Δήμους, στην οποία υπογράμμιζε ότι «οι εν λόγω μετατάξεις δεν εξαιρούνται από την αναστολή λόγω εκλογών».

Όμως η νέα τροπολογία από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προτείνει να αλλάξει το αρ.82 του ν.4604/2019 και οι εν λόγω μετατάξεις προστίθενται στις εξαιρέσεις από την αναστολή λόγω εκλογών.

Επιπροσθέτως, όσον αφορά τη διαδικασία επιστροφής, αντικαθίσταται το εδάφιο γ’ της παρ.1 του αρ.87 του πολυνομοσχεδίου, προκειμένου να διευκρινιστεί ότι το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο Φορέα Προέλευσης (στα Νοσοκομεία δηλαδή) αφορά υπηρετούντες είτε σε οργανικές είτε σε προσωποπαγείς θέσεις.

Οι Βουλευτές συγκεκριμένα αναφέρουν

Με το άρθρο 87 του ν. 4604/2019 (Α’ 50), έγινε ένα σημαντικό βήμα για την άρση της αδικίας που είχαν υποστεί οι υπάλληλοι με την ειδικότητα Σχολικών Φυλάκων των Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε υποχρεωτική διαθεσιμότητα, μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού, σε νοσοκομεία της Χώρας. Με την εν λόγω διάταξη, δόθηκε η δυνατότητα επιστροφής των υπαλλήλων αυτών σε θέσεις της ειδικότητας ΔΕ Σχολικών Φυλάκων Ο.Τ.Α. α’ βαθμού, είτε στους δήμους που υπηρετούσαν κατά το χρόνο της υποχρεωτικής θέσης τους σε διαθεσιμότητα είτε σε άλλους δήμους, με σκοπό, αφενός την αποκατάσταση της σοβαρής αυτής αδικίας και αφετέρου την πλήρωση των θέσεων των φυλάκων στις σχολικές μονάδες, για λόγους προστασίας των μαθητών και εύρυθμης λειτουργίας των σχολικών κτηρίων.

Ως προϋπόθεση για τη διενέργεια της μετάταξης, τέθηκε, για λόγους δημοσίου συμφέροντος και διαφύλαξης της ομαλής λειτουργίας των νοσοκομείων, η κάλυψη, κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης, ποσοστού τουλάχιστον πενήντα τοις εκατό (50%) των θέσεων της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπό μετάταξη υπάλληλος. Ωστόσο, δεδομένου ότι δεν διευκρινίζεται στη διάταξη εάν στο ποσοστό κάλυψης αυτό συνυπολογίζονται και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις, έχουν δημιουργηθεί ερμηνευτικές αμφισβητήσεις, ως προς την ορθή εφαρμογή της διάταξης. Με την προτεινόμενη ρύθμιση, οι αμφισβητήσεις αυτές αίρονται και καθίσταται σαφές ότι, για τον υπολογισμό του ποσοστού κάλυψης των θέσεων της ίδιας ειδικότητας, λαμβάνονται υπόψη και συνυπολογίζονται τόσο οι υπηρετούντες στις αντίστοιχες οργανικές θέσεις, όσο όμως και οι υπάλληλοι που υπηρετούν σε προσωποπαγείς θέσεις της ίδιας ειδικότητας.

Τέλος, δεδομένου ότι οι ως άνω ερμηνευτικές αμφισβητήσεις δεν κατέστησαν εφικτή, μέχρι τώρα, την πλήρη και ομαλή εφαρμογή της διάταξης, κρίνεται σκόπιμη η υπαγωγή των εν λόγω μετατάξεων στις περιπτώσεις εξαιρέσεων από την αναστολή προσλήψεων και λοιπών υπηρεσιακών μεταβολών λόγω αυτοδιοικητικών εκλογών, που προβλέπονται στο άρθρο 82 του ν. 4604/2019.

Β. ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«Άρθρο….

  1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 87 του ν. 4604/2019 (Α’ 50) αντικαθίσταται ως εξής:

«Για τη διενέργεια της μετάταξης, το ποσοστό κάλυψης των θέσεων στο φορέα προέλευσης, της ειδικότητας στην οποία ανήκει ο υπάλληλος, από υπηρετούντες είτε σε οργανικές είτε σε προσωποπαγείς θέσεις, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μετάταξης, πρέπει να ανέρχεται τουλάχιστον στο πενήντα τοις εκατό (50%)».

  1. Στην παρ. 1 του άρθρου 82 του ν. 4604/2019, προστίθεται περίπτ. ζ’ ως εξής:

«ζ) Η διαδικασία μετατάξεων του άρθρου 87, υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων, οι οποίοι, μετά τη θέση τους σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με το άρθρο 80 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), μεταφέρθηκαν σε θέσεις ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού σε νοσοκομεία της Χώρας».

Η Τροπολογία κατατέθηκε σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας που, σύμφωνα με πληροφορίες θα ψηφιστεί στην Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη 18 Απριλίου.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ, ΕΞΑΙΡΕΣΗ, ΣΧΟΛΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!