ΝΔ για Δημόσιο: Εκχώρηση λειτουργιών σε ιδιώτες, λιγότερες προσλήψεις, αξιολόγηση

Για δημόσια διοίκηση που θα λειτουργεί πραγματικά προς όφελος του πολίτη, παρέχοντας ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες και διευκολύνοντας την ιδιωτική πρωτοβουλία, ενώ παράλληλα, θα δείχνει έμπρακτο σεβασμό στα χρήματα του φορολογούμενου, με αξιολόγηση και αξιοκρατία σε όλα τα επίπεδα, με διαφάνεια και με λογοδοσία, κάνει λόγο η ΝΔ στα συμπεράσματα του 6ου προσυνεδρίου του κόμματος.

Μεταξύ άλλων προτείνει:

-Εκχώρηση λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον μπορεί αυτός να παρέχει ένα δημόσιο αγαθό σε χαμηλότερο κόστος και υψηλή ποιότητα.

-Επαναφορά του κανόνα 1 προς 5 (σ.σ. υπενθυμίζεται ότι σήμερα ισχύει το 1 προς 4, το 2018 το 1 προς 3 και το 2019 το 1 προς 2) στις προσλήψεις-αποχωρήσεις

-Αξιολόγηση που θα βασίζεται στην περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης (job description), στη σύνδεση με συγκεκριμένα και συμφωνημένα παραδοτέα και στην αυτό-αξιολόγηση του υπαλλήλου.  Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

-Νέο, απλουστευμένο πειθαρχικό δίκαιο

-Εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα

Αναλυτικά:

Δημόσια Διοίκηση

  1. Σχεδιάζουμε μια Δημόσια Διοίκηση που θα λειτουργεί πραγματικά προς όφελος των πολιτών. Που θα προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες με λιγότερες δαπάνες.
  2. Με σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Απαιτείται σταδιακά να ανασχεδιαστεί το σύνολο των διαδικασιών του δημοσίου με βασική προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων. Η γραφειοκρατία και η σύγχυση που δημιουργεί, καθώς και τα φαινόμενα διαφθοράς θα αντιμετωπίζονται δραστικά με τη χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία σύγχρονων ηλεκτρονικών υπηρεσιών, που θα ελαχιστοποιούν την ανάγκη προσωπικής επαφής του πολίτη με το προσωπικό της δημόσιας διοίκησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας παρέμβασης αποτελεί η εφαρμογή ενός ενοποιημένου συστήματος ψηφιακής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικής υπογραφής για όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που θα απλοποιήσει σημαντικά τις συναλλαγές των πολιτών με τους φορείς του δημοσίου, θα βελτιώσει την εξυπηρέτηση τους και θα μειώσει το λειτουργικό κόστος τόσο τους κράτους όσο και των επιχειρήσεων.
  3. Με σεβασμό σε κάθε ευρώ του φορολογούμενου που δαπανάται. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας για «οικονομία στο Κράτος» είναι αδιαπραγμάτευτη. Για αυτό, σχεδιάζουμε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα που θα παρακολουθεί την εξέλιξη των δαπανών, θα τις αναλύει ανά κέντρο κόστους και θα αξιολογεί τις επιμέρους δαπάνες με βάση συγκεκριμένους δείκτες αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. Έτσι, θα γνωρίζουμε πού δαπανάται κάθε ευρώ, και θα μπορούμε να προχωρήσουμε σε πραγματικό εξορθολογισμό των δημοσίων δαπανών. Αποφεύγοντας τις οριζόντιες μειώσεις που δημιουργούν προβλήματα στην ομαλή παροχή βασικών δημόσιων αγαθών.

iii. Στο ίδιο πλαίσιο επαναφέρουμε τον κανόνα 1 προς 5 στις προσλήψεις-αποχωρήσεις με παράλληλη χρήση διοικητικών εργαλείων, όπως η κινητικότητα, η απλούστευση ενδο-διοικητικών διαδικασιών, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση και η χρήση ΣΔΙΤ, ώστε να μην αυξηθεί ταυτόχρονα η ποιότητα των παρεχόμενων δημοσίων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

  1. Με έμφαση στην αξιοκρατία και την αξιολόγηση. Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις, αδυνατεί να προωθήσει την αξιολόγηση στο Δημόσιο. Δεν πιστεύει σε αυτήν, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να την υπονομεύσει. Αντίθετα, εμείς θα προχωρήσουμε στη θέσπιση ενός ουσιαστικού και καινοτόμου συστήματος αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του Δημοσίου. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης (job description), στη σύνδεση με συγκεκριμένα και συμφωνημένα παραδοτέα και στην αυτό-αξιολόγηση του υπαλλήλου. Επίσης, θα λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός ικανοποίησης πολιτών και επιχειρήσεων για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Τα δε αποτελέσματα της αξιολόγησης θα παίζουν ρόλο στην επιβράβευση των πιο αποτελεσματικών υπαλλήλων και στη δημιουργία ατομικού πλάνου ανάπτυξης που θα βοηθά τους λιγότερο αποτελεσματικούς.
  2. Επιπλέον, ενδυναμώνουμε την αξιοπιστία και το αίσθημα δικαιοσύνης εντός της δημόσιας διοίκησης. Προτείνουμε ένα νέο, απλουστευμένο πειθαρχικό δίκαιο που περιλαμβάνει κατάταξη πειθαρχικών αδικημάτων με βάση τη βαρύτητα τους, ξεκάθαρη περιγραφή παραπτωμάτων και καθιέρωση γρήγορων διαδικασιών, με παράλληλη ενδυνάμωση των ελεγκτικών μηχανισμών και του εσωτερικού ελέγχου της δημόσιας διοίκησης.
  3. Με μεγαλύτερη συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, μακριά από τις εμμονές και τις ιδεοληψίες του κρατισμού. Για τη Νέα Δημοκρατία το δημόσιο δεν ταυτίζεται με το κρατικό. Για αυτό, θα προωθήσουμε την εκχώρηση λειτουργιών στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον μπορεί αυτός να παρέχει ένα δημόσιο αγαθό σε χαμηλότερο κόστος και υψηλή ποιότητα. Διευρύνοντας τα σχήματα σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για την ανάπτυξη υποδομών και την παροχή δημοσίων υπηρεσιών Με την πρακτική της εκχώρησης λειτουργιών, εξοικονομούνται σημαντικοί δημόσιοι πόροι, ωφελείται ο πολίτης, δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση, ενώ το κράτος μπορεί να ασκήσει καλύτερα τον εποπτικό του ρόλο, διασφαλίζοντας το δημόσιο συμφέρον.

vii. Με μεγαλύτερη έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Σχεδιάζουμε τη συστηματικότερη δημοσιοποίηση και αξιοποίηση των ανοικτών δημόσιων δεδομένων (open data), μέσα από μια ενιαία διαδικτυακή πύλη που θα ενημερώνεται τακτικά από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Με στόχο την ενίσχυση της δημόσιας πληροφόρησης, της λογοδοσίας και της διαφάνειας, αλλά και την ανάπτυξη νέων καινοτόμων υπηρεσιών και εργαλείων για τους πολίτες. Παράλληλα, προωθούμε τη δημιουργία κεντρικού κόμβου (portal), όπου θα είναι διαθέσιμη όλη η απαραίτητη πληροφορία για τον πολίτη, τον επιχειρηματία και τον εργαζόμενο, τον ξένο επενδυτή και τον επισκέπτη (χάρτες της χώρας, οδηγίες, πληροφορίες για βασικές δημόσιες υπηρεσίες, για τα Μέσα Μεταφοράς, στατιστικά στοιχεία κ.ο.κ.).

  1. Με στόχο τον περιορισμό της κακής νομοθέτησης και της πολυνομίας, προωθούμε τον έλεγχο της καταλληλόλητας και αποτελεσματικότητας της νομοθεσίας, και την επικαιροποίηση αλλά και την συστηματική κωδικοποίησή της. Ξεκινώντας από τους κρίσιμους τομείς της επιχειρηματικότητας και των επενδύσεων.
  2. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη σταθερότητα στις σχέσεις δημόσιας διοίκησης και πολιτών. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει τις υποχρεώσεις του, αλλά και τις υποχρεώσεις της δημόσιας διοίκησης απέναντι του. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση των φορολογικών ελέγχων, με τις διαδοχικές παρατάσεις που δίνονταν επί χρόνια να λειτουργούν ως άλλοθι για τη διοίκηση η οποία δεν έκανε εγκαίρως και σωστά τη δουλειά της κρατώντας όμηρους τους πολίτες για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Η πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να αποτελέσει οδηγό για τον περιορισμό της κρατικής αυθαιρεσίας.
ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΔΗΜΟΣΙΟ, ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ, ΝΔ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΙΔΙΩΤΕΣ, 1 ΠΡΟΣ 5


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!