ΕΚΔΔΑ: Εργαστήρια επιμόρφωσης για δημοσίους υπαλλήλους (αιτήσεις)

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο του συμβουλευτικού και ερευνητικού του ρόλου σε θέματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης στη Δημόσια Διοίκηση, διοργανώνει Καινοτόμο Εργαστήριο με τίτλο:

«Το Δημόσιο που μαθαίνει και αλλάζει: σύγχρονες προκλήσεις και προσανατολισμοί της επιμόρφωσης στον Δημόσιο Τομέα»

Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί στις 6 Νοεμβρίου 2018, ώρες 8:00-15:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα 306 του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος, 3ος όροφος).

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης του οφέλους που προκύπτει από την επιμόρφωση στον Δημόσιο Τομέα. Ειδικότερα, οι θεματικές αφορούν:

(α) Στην υποχρεωτική επιμόρφωση των Προϊστάμενων Διευθύνσεων και Τμημάτων πάνω σε νομοθετικά ζητήματα αρμοδιότητας τους και η συμβολή αυτής της επιμόρφωσης στη δημιουργία «πυρήνων μάθησης» στον Δημόσιο Τομέα με στόχο την καλλιέργεια μιας ανοιχτής οργανωσιακής κουλτούρας και

(β) Στην εκπαίδευση των υπαλλήλων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό τη δυνατότητα περαιτέρω αξιοποίησης τους, καθώς και διοικητικής τους εξέλιξης, με την κτήση πιστοποιητικού διοικητικής επάρκειας.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με επιτελικές διοικητικές αρμοδιότητες (Γενικούς Διευθυντές, Προϊστάμενους Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού / Εκπαίδευσης κ.λπ.), ερευνητικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Εργαστηρίου μπορούν να παρασχεθούν από τον κ. Νικόλαο Κιτωνάκη, Αναπλ. Διευθυντή ΙΝΕΠ/Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΔΑ, (τηλ. 213 1306 438, email: [email protected]) και για τα οργανωτικά ζητήματα από το στέλεχος ΙΝΕΠ, κα Σταματούλα Μπαρμπούνη, (τηλ. 213 1306 409, email: [email protected]). Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 26 Οκτωβρίου 2018.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

Επίσης,

Καινοτόμο Εργαστήριο «Ο εσωτερικός έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα»

Το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ), στο πλαίσιο της αποστολής του, διοργανώνει Καινοτόμο Εργαστήριο με τίτλο:

«Ο Εσωτερικός Έλεγχος ως εργαλείο πολιτικής στον Δημόσιο Τομέα»

Το Εργαστήριο θα διεξαχθεί στις 15 Νοεμβρίου 2018ώρες 8:00-15:00, στην Αθήνα, στην αίθουσα 306 του ΕΚΔΔΑ (Πειραιώς 211, Ταύρος, 3ος όροφος).

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η αναζήτηση τρόπων ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα, καθώς και η ανάδειξη του σε μία λειτουργία κρίσιμη για την παρακολούθηση, την αποτίμηση και τη βελτίωση των διαδικασιών.

Τα θέματα που θα τεθούν υπό συζήτηση μεταξύ άλλων θα είναι:

  • Το θεσμικό πλαίσιο της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου
  • Η νομική φύση και το αντικείμενο του Εσωτερικού Ελέγχου
  • Η συνεργασία / συντονισμός των συναρμοδίων φορέων
  • Η μετάβαση από τον κατασταλτικό στον προληπτικό έλεγχο εντοπισμού και αξιολόγησης κινδύνων
  • Οι ιδιαιτερότητες του Εσωτερικού Ελέγχου στην κεντρική διοίκηση και στην τοπική αυτοδιοίκηση
  • Η αποτίμηση της σημερινής εμπειρίας και η αξιοποίηση βέλτιστων πρακτικών.

Το Εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη που ασχολούνται με θέματα Εσωτερικού Ελέγχου στον Δημόσιο Τομέα ή απασχολούνται σε ελεγκτικά όργανα.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του Εργαστηρίου μπορούν να παρασχεθούν από τον κ. Νικόλαο Κιτωνάκη, Αν. Δ/ντή ΙΝΕΠ/Υπεύθυνο Σπουδών και Έρευνας ΕΚΔΔΑ, (τηλ. 213 1306 438, email: [email protected]) και για τα οργανωτικά ζητήματα από την κα Δέσποινα Βάλβη, στέλεχος ΙΝΕΠ, (τηλ. 213 1306 302, email: [email protected]).

Αιτήσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως τις 9 Νοεμβρίου 2018.

Βρείτε εδώ τη σχετική εγκύκλιο.

 

ΔΗΜΟΣΙΟ, ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!