Categories: Δημόσιο

Δημόσιο: Τι αλλάζει για πιστοποιητικό νόσησης, άδεια ειδικού σκοπού (εγκύκλιος)

Δημόσιο: Την 71η εγκύκλιο με ΘΕΜΑ: Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του, εξέδωσε το υπουργείο Εσωτερικών.

Προβλέπει, δε, τις εξής αλλαγές:

-«3. …Το πιστοποιητικό νόσησης εκδίδεται: α) κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR για κορωνοϊό COVID-19, εντός δεκατεσσάρων (14) ημερών μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο, β) ειδικώς για τους πλήρως εμβολιασμένους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2, και κατόπιν θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID19 (rapid test). Η ισχύς του πιστοποιητικού νόσησης διαρκεί έως ενενήντα (90) ημέρες μετά από τον κατά τα ανωτέρω μοναδικό ή πρώτο θετικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των δύο επόμενων εδαφίων. Ειδικώς, τα πιστοποιητικά νόσησης που εκδόθηκαν από τις 5.7.2021 έως και τις 31.10.2021 είτε κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου με τη μέθοδο PCR είτε κατόπιν ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) παραμένουν σε ισχύ έως εκατόν ογδόντα (180) ημέρες μετά από τον πρώτο θετικό έλεγχο και πάντως όχι πέραν της 31ης.1.2022…».

-Επίσης, προστέθηκε στο άρθρο 9 παρ. 3Α ως εξής:

«3Α. Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) σύμφωνα με την παρ. 3. Ειδικώς ως προς τους δημοσίους υπαλλήλους εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83)».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 3 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’ 83), «3. Σε περίπτωση που υπάλληλος του Δημοσίου, όπως ορίζεται στο πεδίο εφαρμογής της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., απαιτείται να τεθεί σε περιορισμό, λόγω των έκτακτων μέτρων για τον κορωνοϊό COVID-19 και κατόπιν οδηγιών που του έχουν δοθεί αρμοδίως από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από άλλο αρμόδιο δημόσιο φορέα, ο οποίος ενημερώνει αμελλητί τον Ε.Ο.Δ.Υ., απουσιάζει δικαιολογημένα από την Υπηρεσία με αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού, κατόπιν υποβολής υπεύθυνης δήλωσης. Η αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού δεν αφαιρείται από τη δικαιούμενη αναρρωτική άδεια του υπαλλήλου, ούτε απαιτείται ο υπάλληλος να παραπεμφθεί στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή. Οι υπάλληλοι της παρούσας παραγράφου προσμετρώνται στους υπαλλήλους, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν εξ αποστάσεως εργασία με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων» (σχετική η 4η εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας).

-Διευκρινίζεται ότι εφόσον έχει εκδοθεί πιστοποιητικό ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου ή όταν εκδοθεί πιστοποιητικό νόσησης, μετά την πάροδο των προβλεπόμενων ημερών, οι υπάλληλοι, κατ΄ εφαρμογή και της διάταξης του άρθρου 205 του ν.4820/2021, ταυτόχρονα με την υποβολή της ως άνω προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης, θα πρέπει να επιδεικνύουν στις οικείες Δ/νσεις Προσωπικού τα εν λόγω πιστοποιητικά.

-Επισημαίνεται ότι για τη διάρκεια της παραμονής των υπαλλήλων σε περιορισμό για τους ανωτέρω λόγους εφαρμόζονται οι οδηγίες του ΕΟΔΥ, όπως εκάστοτε ισχύουν (https://eody.gov.gr/wp-content/uploads/2021/12/epikairopoiisi-odigion-apomonosiskai-karantinas-kroysmaton-covid-19-20211231.pdf ). Σε κάθε περίπτωση αρμόδιες για την παροχή οδηγιών σχετικά με την απομόνωση των υπαλλήλων και τον χρόνο και τον τρόπο διακοπής αυτής είναι οι Υπηρεσίες του ΕΟΔΥ (σχετικές ερωτήσεις – απαντήσεις στο link https://eody.gov.gr/covid-19-faq-20220106/ ). Η Υπηρεσία μας, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της και προς διευκόλυνση των Υπηρεσιών και των υπαλλήλων έχει ζητήσει την επικαιροποίηση, εφόσον απαιτείται, του πρωτοκόλλου διαχείρισης κρούσματος σε υπηρεσίες του Δημοσίου.

Comments are closed.


Recent Posts

Θριάσιο: Στάση εργασίας και πορεία στο υπ. Υγείας την Τετάρτη

Συγκέντρωση στις 9 π.μ. στην Πλατεία Μαβίλη και πορεία στο Υπουργείο Υγείας θα προχωρήσουν οι εργαζόμενοι στο ΓΝΕ Θριάσιο, διαμαρτυρόμενοι…

4 λεπτά ago

Προσλήψεις 9 ατόμων στο Δήμο Αχαρνών

Γνωστοποιείται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου συνολικά εννέα (9) ατόμων για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ Δημοτικής Φροντίδας Αχαρνών, με…

13 λεπτά ago

Άνδρας παίρνει φωτιά ενώ κλέβει βενζίνη

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2022, σε ένα πάρκινγκ στο Σολτ Λέικ Σίτι της Γιούτα, ένας άνδρας πήρε φωτιά όταν τρύπησε…

14 λεπτά ago

Προσλήψεις 14 ατόμων στο Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρεθύμνου

Γνωστοποιείται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκατεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών…

15 λεπτά ago

Νέστος: Έκταση 1,2 τετ.χλμ χάθηκε τα τελευταία 30 χρόνια από την παράκτια ζώνη, εξαιτίας της διάβρωσης (φωτο)

Η παράκτια διάβρωση των περιοχών στο Δέλτα του Νέστου, η διαχείριση φαινομένων ευτροφισμού στις λιμνοθάλασσες της περιοχής και η εξοικονόμηση…

17 λεπτά ago

Χωρίς ρεύμα τα Νότια Προάστια λόγω βλάβης

Χωρίς ρεύμα είναι από το πρωί πολλές περιοχές των Νοτίων Προαστίων, όπως η Βούλα, η Αργυρούπολη και η Νέα Σμύρνη,…

18 λεπτά ago