Categories: Δημόσιο

Δημόσιο -αξιολόγηση: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο -Έως 15% το μπόνους

Δημόσιο -αξιολόγηση: Αναρτήθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Yπουργείου Εσωτερικών υπό τον τίτλο «Σύστημα στοχοθεσίας, αξιολόγησης, και ανταμοιβής για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης και άλλες διατάξεις για το ανθρώπινο δυναμικό του δημοσίου τομέα».

Στο νομοσχέδιο καθορίζεται η διαδικασία της αξιολόγησης υπαλλήλων και προϊσταμένων, ενώ προβλέπεται μπόνους έως και 15% του αθροίσματος του ετήσιου βασικού μισθού και του επιδόματος θέσης ευθύνης κάθε υπαλλήλου και υπόκειται στις ασφαλιστικές εισφορές και λοιπές κρατήσεις των πρόσθετων αποδοχών.

Διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων

 1. Η διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε τρία (3) διαδοχικά στάδια με υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον Αξιολογητή και τον αξιολογούμενο:

Α. αα) Κατά το πρώτο στάδιο που λαμβάνει χώρα τον μήνα Ιανουάριο, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση για προγραμματισμό εργασιών έτους, με περιεχόμενο:

 1. i) Τον καθορισμό των στόχων της οικείας οργανικής μονάδας για το έτος αναφοράς, σύμφωνα με τo άρθρο 10.
 2. ii) Τις προσδοκίες του αξιολογούμενου και του Αξιολογητή για το έτος αναφοράς.

iii) Το Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου, που είχε συνταχθεί από τον Αξιολογητή στο τέλος του προηγούμενου κύκλου αξιολόγησης και υλοποιείται εντός του έτους αναφοράς.

αβ) Κατόπιν της συζήτησης, ο Αξιολογητής:

 1. i) Καταχωρίζει τους προς αξιολόγηση στόχους στο έντυπο επίτευξης στόχων. Με τη συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω εντύπου τελείται η αξιολόγηση του επιπέδου επίτευξης στόχων.
 2. ii) Επικαιροποιεί και οριστικοποιεί, σε συνεργασία και συμφωνία με τον αξιολογούμενο, το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

Β. βα) Κατά το δεύτερο στάδιο, τον μήνα Μάιο, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση επισκόπησης προόδου για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του έτους αναφοράς μέχρι τη διενέργεια της εν λόγω συζήτησης, με περιεχόμενο:

 1. i) Την πορεία υλοποίησης και τον βαθμό επίτευξης των ορισθέντων, σύμφωνα με άρθρο 10, στόχων, καθώς και το ενδεχόμενο αναθεώρησης αυτών.
 2. ii) Το επίπεδο των δεξιοτήτων του, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί με τις δράσεις του υπό υλοποίηση Σχεδίου Ανάπτυξης.

iii) Την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης.

 1. iv) Την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας, ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της.

ββ) Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Αξιολογητής, σε συνεργασία και συμφωνία με τον αξιολογούμενο, επικαιροποιεί:

 1. i) το έντυπο επίτευξης στόχων, εφόσον διαπιστωθεί ανάγκη αναθεώρησης των προς αξιολόγηση στόχων, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 10 και
 2. ii) το Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου, εφόσον απαιτείται από την πορεία υλοποίησής του. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

Γ. Κατά το τρίτο στάδιο, που πραγματοποιείται τον μήνα Δεκέμβριο:

γα) Οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου συμπληρώνουν και υποβάλλουν το έντυπο σφυγμού ομάδας για το έτος αναφοράς. Το έντυπο σφυγμού ομάδας αποτυπώνει τον σφυγμό ομάδας και περιλαμβάνει ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της οργανικής μονάδας, τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών αυτής, καθώς και κάθε θέμα, που σχετίζεται, άμεσα ή έμμεσα, με την εργασιακή καθημερινότητά της. Η συμπλήρωση και υποβολή του εν λόγω εντύπου είναι υποχρεωτική και επώνυμη.

γβ) Ακολούθως ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση, που αφορά στη συνολική αξιολόγηση της απόδοσής του για το έτος αναφοράς, με περιεχόμενο:

 1. i) Τον βαθμό επίτευξης των ορισθέντων, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 10 στόχων, όπως αυτοί έχουν αναθεωρηθεί.
 2. ii) Το επίπεδο των δεξιοτήτων του αξιολογούμενου, λαμβανομένης υπόψη της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης.

iii) Τα συμπεράσματα σχετικά με την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας, της οποίας προΐσταται, ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, όπως προκύπτουν από τα έντυπα σφυγμού ομάδας.

γγ) Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Αξιολογητής συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια μονάδα του οικείου φορέα:

 1. i) την έκθεση αξιολόγησης προϊσταμένου και
 2. ii) το Σχέδιο Ανάπτυξης, που υλοποιείται το επόμενο έτος αναφοράς.

Η επιλογή των δυνατών και των προς ανάπτυξη δεξιοτήτων προκύπτει από τη βαθμολόγηση κάθε μίας εξ αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 12. Η βαθμολόγηση του επιπέδου των δεξιοτήτων και η επιλογή των δυνατών και των προς ανάπτυξη δεξιοτήτων τελείται με τη συμπλήρωση και υποβολή του εντύπου αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου.

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου αξιολόγησης δύνανται να λαμβάνουν χώρα προαιρετικές συζητήσεις για επισκόπηση προόδου μεταξύ του Αξιολογητή και του αξιολογούμενου.
 2. Αν για τη βαθμολογία του αξιολογούμενου προϊσταμένου, σύμφωνα με το άρθρο 12, συντρέχουν σωρευτικά οι κάτωθι προϋποθέσεις:

α) η συνολική βαθμολογία του δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5),

β) η επιμέρους βαθμολογία του στην επίτευξη στόχων δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5),

γ) η επιμέρους βαθμολογία του στην αποτύπωση δεξιοτήτων προϊσταμένου δεν υπερβαίνει το δύο (2) με μέγιστο το πέντε (5),

ο Αξιολογητής υποχρεούται, συμπληρωματικά, στην έκθεση αξιολόγησης να παραθέσει, ανά στόχο και δεξιότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με καταγραφή συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν τη βαθμολογική του κρίση. Στην περίπτωση αυτή δεν υποβάλλεται Σχέδιο Ανάπτυξης. Η ανωτέρω περίπτωση αξιολόγησης συνιστά σοβαρό υπηρεσιακό λόγο απαλλαγής του προϊσταμένου από τα καθήκοντά του, σύμφωνα με το άρθρο 86 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και το άρθρο 89 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). Αν ευδοκιμήσει ένσταση του αξιολογούμενου προϊσταμένου, που ασκείται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος, ο Αξιολογητής, μόλις λάβει γνώση της σχετικής απόφασης, συντάσσει αναδρομικά για το έτος αναφοράς, Σχέδιο Ανάπτυξης.

Βαθμολογία αξιολογούμενων προϊσταμένων

 1. Η συνολική βαθμολογία του αξιολογούμενου προϊσταμένου ορίζεται σε κλίμακα από ένα (1) έως πέντε (5), εξάγεται με προσέγγιση ενός (1) δεκαδικού ψηφίου και προκύπτει ως το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας στα ακόλουθα τρία επιμέρους στοιχεία: α) Επίτευξη στόχων: πενήντα τοις εκατό (50%), β) αποτύπωση δεξιοτήτων προϊσταμένου: σαράντα τοις εκατό (40%), γ) σφυγμός ομάδας: δέκα τοις εκατό (10%), όπως αναλύεται στις παρ. 2 έως 4.
 2. Η συνολική βαθμολογία που αφορά στην επίτευξη στόχων είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των στόχων, που έχουν περιληφθεί στο έντυπο επίτευξης στόχων, η επίτευξη καθενός εκ των οποίων βαθμολογείται σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα ένα (1) έως πέντε (5) ως ακολούθως:

α) «πολύ χαμηλή επίτευξη στόχου» = ένα (1),

β) «χαμηλή επίτευξη στόχου» = δύο (2),

γ) «μερική επίτευξη στόχου» = τρία (3),

δ) «επίτευξη στόχου» = τέσσερα (4),

ε) «σημαντική υπέρβαση στόχου» = πέντε (5).

 1. Η συνολική βαθμολογία των δεξιοτήτων είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας των δεξιοτήτων του ενιαίου πλαισίου δεξιοτήτων, κάθε μία εκ των οποίων βαθμολογείται στο έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων προϊσταμένου σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα ένα (1) έως πέντε (5) ως ακολούθως:

α) «ελάχιστα ή καθόλου στοιχεία της δεξιότητας» = ένα (1),

β) «περιορισμένα στοιχεία της δεξιότητας» = δύο (2),

γ) «επαρκή στοιχεία της δεξιότητας» = τρία (3),

δ) «αρκετά στοιχεία της δεξιότητας» = τέσσερα (4),

ε) «πολλά στοιχεία της δεξιότητας» = πέντε (5).

 1. Η συνολική βαθμολογία του σφυγμού ομάδας είναι ο μέσος όρος της βαθμολογίας από τα έντυπα σφυγμού ομάδας, που συμπληρώνουν οι άμεσα ιεραρχικά υφιστάμενοι του αξιολογούμενου προϊσταμένου. Η βαθμολογία αυτή προκύπτει ως ο μέσος όρος της βαθμολογίας των επιμέρους ερωτήσεων, που περιέχονται στο έντυπο σφυγμού ομάδας, κάθε μία εκ των οποίων βαθμολογείται σε πενταβάθμια περιγραφική κλίμακα, που αντιστοιχεί σε αριθμητική κλίμακα ένα (1) έως πέντε (5) ως ακολούθως:

α) «διαφωνώ απόλυτα» = ένα (1),

β) «διαφωνώ μερικώς» = δύο (2),

γ) «ούτε διαφωνώ – ούτε συμφωνώ» = τρία (3),

δ) «συμφωνώ αρκετά» = τέσσερα (4),

ε) «συμφωνώ απόλυτα» = πέντε (5).

Διαδικασία αξιολόγησης υπαλλήλων

 1. Η διαδικασία

αξιολόγησης των υπαλλήλων πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του έτους αναφοράς σε τρία (3) διαδοχικά στάδια με υποχρεωτικό χαρακτήρα για τον Αξιολογητή και τον αξιολογούμενο:

α) Κατά το πρώτο στάδιο, που λαμβάνει χώρα τον μήνα Ιανουάριο, μετά την ολοκλήρωση των όσων ορίζονται στην περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 11, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση για προγραμματισμό εργασιών έτους, με περιεχόμενο:

αα) Τον ρόλο του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της.

αβ) Τις προσδοκίες του αξιολογούμενου και του Αξιολογητή για το έτος αναφοράς.

αγ) Το Σχέδιο Ανάπτυξης του αξιολογούμενου, που είχε συνταχθεί στο τέλος του προηγούμενου κύκλου αξιολόγησης και υλοποιείται εντός του έτους αναφοράς.

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Αξιολογητής επικαιροποιεί και οριστικοποιεί το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης, σε συνεργασία και συμφωνία με τον υπάλληλο. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

β) Κατά το δεύτερο στάδιο, που λαμβάνει χώρα τον μήνα Μάιο, μετά την ολοκλήρωση των όσων ορίζονται στην περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 11, ο Αξιολογητής καλεί τον αξιολογούμενο σε συζήτηση για επισκόπηση προόδου για το χρονικό διάστημα από την έναρξη του έτους αναφοράς και μέχρι τη διενέργεια της εν λόγω συζήτησης, με περιεχόμενο:

βα) Τον ρόλο του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της.

ββ) Την πρόοδο υλοποίησης του Σχεδίου Ανάπτυξης.

βγ) Το επίπεδο των δεξιοτήτων του, όπως αυτό διαμορφώνεται με την υλοποίηση των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης.

βδ) Την άποψη του αξιολογούμενου σχετικά με την εν γένει λειτουργία της οργανικής μονάδας, ιδίως αναφορικά με τις σχέσεις και τη συνεργασία μεταξύ των μελών της, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο, που σχετίζεται με τον τρόπο παροχής υπηρεσιών, όπως, προτάσεις σχετικά με την απλούστευση διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Αξιολογητής επικαιροποιεί το ως άνω Σχέδιο Ανάπτυξης, εφόσον απαιτείται από την πορεία υλοποίησής του και σε συνεργασία και συμφωνία με τον υπάλληλο. Σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας, ο Αξιολογητής αποφασίζει σχετικά.

γ) Κατά το τρίτο στάδιο που λαμβάνει χώρα τον μήνα Δεκέμβριο, μετά την ολοκλήρωση των όσων ορίζονται στην περ. Γ της παρ. 1 του άρθρου 11, ο Αξιολογητής καλεί τον υπάλληλο σε συζήτηση με περιεχόμενο το επίπεδο των δεξιοτήτων του, λαμβανομένης υπόψη της υλοποίησης των δράσεων του Σχεδίου Ανάπτυξης.

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Αξιολογητής συντάσσει και υποβάλλει στην αρμόδια μονάδα του οικείου φορέα:

γα) την έκθεση αξιολόγησης υπαλλήλου και

γβ) το Σχέδιο Ανάπτυξης που υλοποιείται το επόμενο έτος αναφοράς.

Η επιλογή των δυνατών και των προς ανάπτυξη δεξιοτήτων τελείται με την υποβολή του εντύπου αξιολόγησης δεξιοτήτων υπαλλήλου.

 1. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους αναφοράς, δύνανται να λαμβάνουν χώρα προαιρετικές συζητήσεις για επισκόπηση προόδου μεταξύ του Αξιολογητή και του αξιολογούμενου.
 2. Αν ο Αξιολογητής, συνεπεία συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, κρίνει ότι το επίπεδο δεξιοτήτων του αξιολογούμενου υπαλλήλου καθιστά εξαιρετικά δυσχερή την ανάληψη βελτιωτικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών: α) δεν συντάσσει Σχέδιο Ανάπτυξης, β) δεν επιλέγει δυνατές δεξιότητες και δεξιότητες προς ανάπτυξη στο έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου και γ) συντάσσει την έκθεση αξιολόγησης παραθέτοντας στο ειδικό προς τούτο πεδίο, ανά δεξιότητα, ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία με καταγραφή των ως άνω συγκεκριμένων πραγματικών περιστατικών, που στοιχειοθετούν τη συγκεκριμένη κρίση του. Η ανωτέρω περίπτωση αξιολόγησης παραπέμπεται στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο του οικείου φορέα για τη διαμόρφωση κρίσης σύμφωνα με το άρθρο 83 του ν. 3528/2007 (Α’ 26) και το άρθρο 86 του ν. 3584/2007 (Α’ 143). Αν ευδοκιμήσει ένσταση του αξιολογούμενου υπάλληλου, που ασκείται σύμφωνα με την περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 15 του παρόντος, ο Αξιολογητής, μόλις λάβει γνώση της σχετικής απόφασης, συντάσσει αναδρομικά για το έτος αναφοράς, το Σχέδιο Ανάπτυξης και το έντυπο αποτύπωσης δεξιοτήτων υπαλλήλου, επιλέγοντας δυνατές και προς ανάπτυξη δεξιότητες.

Comments are closed.


Recent Posts

Ο Εμανουέλ Μακρόν προέβλεψε το σκορ και τους σκόρερ του Γαλλία – Πολωνία

O  Εμανουέλ Μακρόν τα έδωσε, ο κόσμος τα έπαιξε; Ο πρόεδρος της Γαλλίας είχε τρελή έμπνευση, προβλέποντας ακριβώς όσα έγιναν…

4 ώρες ago

Αγγλία -Σενεγάλη: 3-0 -Και τώρα η Γαλλία

Παρούσα σε προημιτελικό Μουντιάλ (με την Γαλλία που κέρδισε την Πολωνία) για δεύτερη συνεχόμενη φορά (στα γήπεδα της Ρωσίας το…

6 ώρες ago

Κοζάνη: Η Ακρινή ψήφισε τη μετεγκατάσταση με συντριπτικη πλειοψηφία

Την μετεγκατάσταση αποφάσισαν με 466 ψήφους, έναντι 164 της εναλλακτικής πρότασης της κυβέρνησης, οι κάτοικοι της Ακρινής στο δημοψήφισμα που…

6 ώρες ago

«Ο κορωνοϊός κατασκευάστηκε και διέρρευσε από τη Γουχάν με ευθύνη των ΗΠΑ» καταγγέλλει Αμερικανός επιστήμονας

Προκαλεί και σοκάρει ένας Αμερικανός επιστήμονας που συνεργάστηκε στενά με το εργαστήριο της Γουχάν στην Κίνα, καθώς ισχυρίζεται ότι ο…

7 ώρες ago

Βορίδης: Την 31η Δεκεμβρίου τα αποτελέσματα της απογραφής

«Η κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη, το Υπουργείο Εσωτερικών είναι υποχρεωμένο να εκδώσει προεδρικό διάταγμα ανακατανομής των εκλογικών εδρών ανά εκλογική περιφέρεια,…

7 ώρες ago

Αποχώρησε η μητέρα της Τοπαλούδη από εκπομπή – Ένταση με την Συρεγγέλα

Ένταση επικράτησε το μεσημέρι της Κυριακής στον αέρα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» στον ALPHA μεταξύ της μητέρας της Ελένης…

8 ώρες ago