δημόσιο-ανατροπή-στην-επιλογή-προϊστ-174376
ΔΗΜΟΣΙΟ | 27.09.2023 | 19:36

Δημόσιο: Ανατροπή στην επιλογή προϊσταμένων και διοικητών σε 500 φορείς -Ερχεται αξιολόγηση & παύση

Το νέο σύστημα επιλογής διοικήσεων και προϊσταμένων στο Δημόσιο, με διττό στόχο την επιτάχυνση των διαδικασιών και την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων ανά θέση, παρουσίασε στο υπουργικό συμβούλιο, η υπουργός Εσωτερικών Νίκη Κεραμέως και η υφυπουργός κ. Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.

Οι νέες αλλαγές θα έρθουν με νομοσχέδιο που παρουσιάστηκε στο υπουργικό Συμβούλιο. Το νομοσχέδιο έχει τίτλο: «Νέο πλαίσιο επιλογής διοικήσεων των φορέων του δημοσίου και ενίσχυση της αποτελεσματικότητάς τους» με το οποίο θα θεσμοθετηθεί ένα νέο, ευέλικτο και πιο στοχευμένο σύστημα επιλογής και αξιολόγησης των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα».

Το νομοσχέδιο αφορά περισσότερους από 500 φορείς του Δημοσίου Τομέα (Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου για τα οποία η επιλογή των διοικήσεων ανήκει στην Κυβέρνηση).

Κύριοι στόχοι του νομοσχεδίου, σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΣ, είναι η αναβάθμιση των απαιτήσεων για κάθε θέση, ώστε τα στελέχη που θα επιλέγονται να έχουν αυξημένα προσόντα και ικανότητες, η ενίσχυση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας, η αποτελεσματικότητα του συστήματος μέσω της επιτάχυνσης των διαδικασιών και η αξιολόγηση των διοικήσεων ανά διετία, με δυνατότητα επιβράβευσης (bonus παραγωγικότητας) ή παύσης, ανάλογα με την επίτευξη ή μη των τεθέντων στόχων, διασφαλίζοντας τη λογοδοσία.

Το νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει σειρά καινοτομιών, κινείται σε δύο άξονες: Αφενός τη διαδικασία επιλογής των διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου Τομέα και αφετέρου την αξιολόγησή τους.

Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, όπως υποστηρίζει η ηγεσία του ΥΠΕΣ, καθιερώνεται ένα ολιστικό μοντέλο επιλογής και αξιολόγησης των Διοικήσεων με γνώμονα την ενδυνάμωση και ενίσχυση των φορέων του Δημοσίου, στην κατεύθυνση δημιουργίας ενός κράτους που βάζει πάντα τον πολίτη στο επίκεντρο..