Κορωνοϊός – κρούσματα: Live ο χάρτης

Ταχύτατος είναι ο αριθμός αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως.

ΔΕΙΤΕ ΤΟΝ ΧΑΡΤΗ του πανεπιστημίου Johns Hopkins κάνοντας κλικ εδώ
Ώρα: 08:31 (28 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 211.170 – Ιταλία: 26.977 –  Ισπανία: 23.521 –  Γαλλία: 23.293-  Βρετανία: 21.092
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 3.041.777 – HΠΑ: 988.451- Iσπανία: 229.422– Ιταλία: 199.414
Ώρα: 17.30 (26 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 203.545 – Ιταλία: 26.384 –  Ισπανία: 22.902 –  Γαλλία: 22.614 –  Βρετανία: 20.319
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.917.073 – HΠΑ: 939.249 – Iσπανία: 223.759– Ιταλία: 195.351
Ώρα: 18.55 (25 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 199.272 – Ιταλία: 25.969 –  Ισπανία: 22.902 –  Γαλλία: 22.245-  Βρετανία: 20.319
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.840.830 – HΠΑ: 907.09 – Iσπανία:223.759 – Ιταλία: 192.994
Ώρα: 10.31 (24 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 190.896 Ιταλία: 25.549 –  Ισπανία: 22.157 –  Γαλλία: 21.856-  Βρετανία: 18.738
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.710.264 – HΠΑ: 869.172 – Ισπανία: 213.024 – Ιταλία: 189.973
Ώρα: 23:30 (23 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 187.330
Κρούσματα: 2.682.225
Ώρα: 08:38 (22 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 177.496 Ιταλία: 24.648 –  Ισπανία: 21.282 –  Γαλλία: 20.796-  Βρετανία: 17.337
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.565.059 – HΠΑ: 825.183 – Ισπανία: 204.178 – Ιταλία: 183.957
Ώρα: 10:38 (21 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 170.418- Ιταλία: 24.114 –  Ισπανία: 20.256 –  Γαλλία: 20.265-  Βρετανία: 16.509
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.480.749 – HΠΑ: 787.960 – Ισπανία: 200.210 – Ιταλία: 181.228
Ώρα: 10:53 (20 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 165.273- Ιταλία: 23.660 –  Ισπανία: 20.453 –  Γαλλία: 19.718-  Βρετανία: 16.060
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.406.775 – HΠΑ: 759.696 – Ισπανία: 198.674 – Ιταλία: 178.972
Ώρα: 16:07 (19 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 160.000- Ιταλία: 23.227 –  Ισπανία: 20.453 –  Γαλλία: 19.323-  Βρετανία: 15.464
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.347.875 – HΠΑ: 735.287 – Ισπανία: 195.944 – Ιταλία: 175.925
Ώρα: 18:45 (18 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 156.140- Ιταλία:  22.745-  Ισπανία: 20.043 –  Γαλλία: 18.681-  Βρετανία: 15464
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.273.986 – HΠΑ: 706.832 – Ισπανία: 191.270 – Ιταλία: 172434
Ώρα: 13:04 (17 Απριλίου)
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 146.055- Ιταλία:  22.170-  Ισπανία: 19.315 –  Γαλλία: 17.920-  Βρετανία: 13.729
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.167.955
Ώρα 10:13 (16 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 137.108- Ιταλία:  21.645-  Ισπανία: 18.812 –  Γαλλία: 17.167-  Βρετανία: 12.168
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 2.065.906 – 639.664  ΗΠΑ –  180.659 Ισπανία-  165.155 Ιταλία – 134.582 Γαλλία  – 134.753 Γερμανία
Ώρα 13:15 (15 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 127.590- Ιταλία:  21.067-  Ισπανία: 18.579 –  Γαλλία: 15.729-  Βρετανία: 12.107
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.996.681 – 609.685  ΗΠΑ –  177.633 Ισπανία-  162.488 Ιταλία – 131.362 Γαλλία  – 132.210 Γερμανία
Ώρα 08:20 (14 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 118.730- Ιταλία:  20.465 –  Ισπανία: 17.756 –  Γαλλία: 14.976-  Βρετανία: 11.329
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.921.369 – 582.594  ΗΠΑ –  170.099 Ισπανία-  159.516 Ιταλία – 137.877 Γαλλία  – 130.072  Γερμανία
Ώρα 17:31 (13 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 116.052- Ιταλία:  18.889 –  Ισπανία: 17.489 –  Γαλλία: 14.393 –  Βρετανία: 11.329
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.870.076 – 558.526  ΗΠΑ –  169.496 Ισπανία-  156.363 Ιταλία – 133.672 Γαλλία  – 127.854  Γερμανία
Ώρα 19:30 (12 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 110.892- Ιταλία:  19.468 –  Ισπανία: 16.972 –  Γαλλία: 13.832 –  Βρετανία: 10.612
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.800.791 – 530.830  ΗΠΑ –  166.019 Ισπανία-  152.271 Ιταλία – 130.730 Γαλλία  – 125.834  Γερμανία
Ώρα 19:30 (11 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 106.469 – Ιταλία:  19.468 –  Ισπανία: 16.353 –  Γαλλία: 13.197 –  Βρετανία: 9.875
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.733.792- 506.188  ΗΠΑ –  161.852 Ισπανία-  152.271 Ιταλία – 125.942  Γαλλία  – 123.826  Γερμανία
 Ώρα 19:41 (10 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 98.401- Ιταλία:  18.279-  Ισπανία: 15.843 –  Γαλλία: 12.210 Βρετανία: 7.978
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.631.310 – 473.093 ΗΠΑ- 157.022 Ισπανία-  143.626  Ιταλία
Ώρα 19:10 (9 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 88.538- Ιταλία:  17.669 –  Ισπανία: 15.238 –  Γαλλία: 10.869 Βρετανία: 7.097
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.503.900 – 432.579  ΗΠΑ- 152.446 Ισπανία-  139.422  Ιταλία – 113.296 Γερμανία –  83.080  Γαλλία –  83.014 82.883 Κίνα
Ώρα 05:45 (8 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 82.119- Ιταλία:  17.127 –  Ισπανία: 14.045 –  Γαλλία: 10.328 Βρετανία: 6.159
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.430.141-  398.809 ΗΠΑ- 141.942 Ισπανία-  135.586  Ιταλία – 107.663 Γερμανία –  110.070  Γαλλία –  82.758 Κίνα
Ώρα 16:42 (7 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 76.373- Ιταλία:  16.523 –  Ισπανία: 13.798 –  Γαλλία: 8.911 Βρετανία: 5.373
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.363.365-  368.533 ΗΠΑ- 140.510 Ισπανία-  132.547  Ιταλία – 103.717 Γερμανία –  98.984  Γαλλία –  82.718 Κίνα
Ώρα 09:17 (6 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 69.514- Ιταλία:  15.887 –  Ισπανία: 12.641 –  Γαλλία: 8.078 Βρετανία: 4.934
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.275.856-  337.638 ΗΠΑ- 131.646 Ισπανία-  128.948  Ιταλία – 100.123 Γερμανία –  93.780  Γαλλία –  82.641 Κίνα
 Ώρα 19.00 (5 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως: 66.560 – Ιταλία:  15.362 –  Ισπανία: 12.418 –  Γαλλία: 7.560 Βρετανία: 4.934
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.226.644-  312.481 ΗΠΑ- 130.759 Ισπανία-  124.632  Ιταλία – 97.074 Γερμανία –  90.863  Γαλλία –  82.602 Κίνα
Ώρα 18.00 (4 Απριλίου):
Θάνατοι από κορωνοϊό παγκοσμίως:60.874 – Ιταλία: 14.681 –  Ισπανία: 11.744 –  Γαλλία:6.507-  Βρετανία: 4.313
Κρούσματα από κορωνοϊό παγκοσμίως: 1.140.327 –  278.568 ΗΠΑ-  124.736 Ισπανία-  119.827 Ιταλία-  92.050 Γερμανία – 83.031 Γαλλία –  82.543 Κίνα
Ώρα 08: 22 (3 Απριλίου)

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του χάρτη του πανεπιστημίου Johns Hopkins, έχουν επιβεβαιωθεί ως τώρα 1.016.401 κρούσματα σε όλο τον κόσμο ενώ οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ανήλθαν σε 53.160. Θετικό είναι το γεγονός ότι έχουν ιαθεί 211.755 άνθρωποι.

 Ώρα 22:50 (28 Μαρτιου)
Στα 652.079, αυξημένα κατά 50.601 το τελευταίο 12ωρο, έφτασαν τα κρούσματα του κορωνοϊού παγκοσμίως. Αυξημένος κατά 2.451 ςίναι και ο αριθμός των θανάτων που έφτασε τους 30.313. Θετικό είναι το γεγονός 137.319 ασθενείς ανάρρωσαν.

Ώρα 11: 18 (28 Μαρτίου)

Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία του χάρτη του πανεπιστημίου Johns Hopkins, έχουν επιβεβαιωθεί ως τώρα 601.478 κρούσματα σε όλο τον κόσμο ενώ οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ανήλθαν σε 27.862

Ώρα 22:22 (26 Μαρτίου)

Σύμφωνα με τον επικαιροποιημένο χάρτη, έχουν επιβεβαιωθεί ως τώρα 521.086 κρούσματα σε όλο τον κόσμο ενώ οι καταγεγραμμένοι θάνατοι ανήλθαν σε 23.586.

Ώρα 12:21 (26 Μαρτίου)

Σύμφωνα με τον χάρτη του πανεπιστημίου Johns Hopkins, στα 480. 446 αυξήθηκαν τα επιβεβαιωμένα κρούσματα κορωνοϊου παγκοσμίως.  Μέσα σε μια μέρα δηλαδή αυξήθηκαν περίπου κατά 42.000.  Από αυτούς 21.571 έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 1115.850 έχουν ιαθεί.

Ώρα 15:46 (25 Μαρτίου 2020)

Σύμφωνα με τον χάρτη του πανεπιστημίου Johns Hopkins, στα 438. 749 αυξήθηκαν τα κρούσματα κορωνοϊου παγκοσμίως..  Μέσα σε 7 ώρες υπήρχαν 14.107 νέα κρούσματα δηλαδή! Από αυτούς 19.675 έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 111.6895 έχουν ιαθεί.

Ωρα 9.00 (25 Μαρτίου 2020)

Σύμφωνα με τον χάρτη του πανεπιστημίου Johns Hopkins, στα 423. 121 αυξήθηκαν τα κρούσματα κορωνοϊου παγκοσμίως με στοιχεία που είχαν καταγραφεί μέχρι τις 7.53 το πρωί τις 25ης Μαρτίου.  Μέσα σε 11 ώρες υπήρχαν 14.107 νέα κρούσματα δηλαδή! Από αυτούς 18.919 έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 108.619 έχουν ιαθεί.

Ώρα 21.00 (24 Μαρτίου 2020)

Σύμφωνα με τον χάρτη του πανεπιστημίου Johns Hopkins, στα 409.014 αυξήθηκαν τα κρούσματα κορωνοϊου παγκοσμίων, 12.765 μέσα σε λιγότερο από τέσσερις ώρες! Από αυτούς 18.246 έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 104.234 έχουν ιαθεί.

Ώρα: 17:22 (24 Μαρτίου 2020)

Ταχύτατος είναι ο αριθμός αύξησης των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως.

Η Ιταλία έχει 63.927 καταγεγραμμένα κρούσματα και οι ΗΠΑ 46.485 κρούσματα. Στην Ισπανία τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 39.673 και στην Γερμανία 31.260.

Οι θάνατοι που έχουν καταγραφεί είναι συνολικά 17.252. Η Ιταλία έφτασε τους 6.077 θανάτους ξεπερνώντας την Κίνα. Η Ισπανία δυστυχώς ακολουθεί, με  2.696 νεκρούς.

Δείτε τον χάρτη κάνοντας κλικ εδώ.

ΚΟΣΜΟΣ, ΝΕΚΡΟΙ, ΧΑΡΤΗΣ, ΚΟΡΟΝΟΙΟΣ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!