Συγκροτούνται συμβουλευτικές επιτροπές στον ΕΦΚΑ (ΦΕΚ)

Την Συγκρότηση Συμβουλευτικών Επιτροπών Ε.Φ.Κ.Α. καθώς και τον καθορισμό των  αρμοδιοτήτων και της διαδικασίας ανάδειξης εκπροσώπων στο ΔΣ του Ε.Φ.Κ. Α, αποφάσισε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσιος Πετρόπουλος και η απόφαση του, δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ.

Συγκεκριμένα βάση της απόφασης, συγκροτούνται στον Ε.Φ.Κ.Α., Συμβουλευτικές Επιτροπές (ΣΕ) σε εφαρμογή του άρθρου 58 του Ν.4387/2016, ως εξής:

1. Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Ιδιωτικού Τομέα αποτελούμενη από:

α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΕ, με τους αναπληρωτές τους.

β. Δύο (2) εκπροσώπους των εργοδοτών που προτείνονται από το ΣΕΒ, τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ και τον ΣΕΤΕ, με τους αναπληρωτές τους.

γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

2. Συμβουλευτική Επιτροπή Μισθωτών Δημοσίου Τομέα αποτελούμενη από:

α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την ΑΔΕΔΥ, με τους αναπληρωτέςτους.

β. Δύο (2) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την ΠΟΕ ΟΤΑ, με τους αναπληρωτέςτους

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο των ασφαλισμένων που προτείνεται από τον Ιερό Σύνδεσμο Κλήρου Ελλάδος(ΙΣΚΕ), με την αναπληρωτή του.

δ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕκατηγορίας με Αλ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

3. Συμβουλευτική Επιτροπή Στρατιωτικών και Σωμάτων Ασφαλείας, αποτελούμενη από:

α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τις Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών (ΠΟΕΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλήλων (ΠΟΑΣΥ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος (ΠΟΕΥΠΣ), Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

4. Συμβουλευτική Επιτροπή Ναυτικών αποτελούμενη από:

α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την Πανελλήνια Ένωση Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Πάσης Τάξεως, Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Αρχιθαλαμηπόλων – θαλαμηπόλων Εμπορικού Ναυτικού, Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού (Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ), Πανελλήνια Επαγγελματική Ένωση Μαγείρων Εμπορικού Ναυτικού (Ο ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ), με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από τις Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών, Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων και Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Αλ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

5. Συμβουλευτική Επιτροπή Δημοσιογράφων και εργαζομένων στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης αποτελούμενη από:

α. Τρεις (3) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας και Ευβοίας, Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Πελοποννήσου, Ηπείρου και Νήσων, Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Προσωπικού Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλονίκης, Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Συντακτών και Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Προσωπικού Τύπου και MME, Ομοσπονδία Εφημεριδοπωλών Ελλάδας, Ένωση Εφημεριδοπωλών Αθηνών, Ένωση Εφημεριδοπωλών Πειραιά,
Ένωση Προσωπικού Πρακτορείων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Τεχνικών Ημερησίου και Περιοδικού Τύπου Αθηνών, Ομοσπονδία Μισθωτών Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου, Πανελλαδική Ένωση Λιθογράφων, Μισθωτών Γραφικών Τεχνών – Τύπου και Συναφών Επαγγελμάτων, Ένωση Προσωπικού Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου, Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου Ελλάδος, Ένωση Φωτορεπόρτερ Ελλάδος, Ένωση Συντακτών Περιοδικού και Ηλεκτρονικού Τύπου με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο των εργοδοτών που προτείνεται από τις Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών, Ένωση Ιδιοκτητών Ημερησίων Επαρχιακών Εφημερίδων, Ένωση Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου, Σύνδεσμο Ημερησίων Περιφερειακών Εφημερίδων, Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Περιοδικού Τύπου και Ένωση Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

6. Συμβουλευτική Επιτροπή Επιστημόνων του Ε.Φ.Κ.Α., αποτελούμενη από:

α. Έναν (1) εκπρόσωπο, που προτείνεται από το TEE, με τον αναπληρωτή του.

β. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Σ ΑΤΕ, την ΠΕΣΕΔΕ, την ΠΕΔΜΕΔΕ, την ΠΕΔΜΗΕΔΕ και την ΕΜΔΥΔΑΣ με τον αναπληρωτή του.

γ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο με τον αναπληρωτή του.

δ. Έναν (1) εκπρόσωπο που προτείνεται από την Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο και την Πανελλήνια Ένωση Κτηνιάτρων με τον αναπληρωτή τους.

ε. Έναν (1) εκπρόσωπο των Δικηγόρων, που προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας, με τον αναπληρωτή του.

στ. Έναν (1) εκπρόσωπο, που προτείνεται από τη Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων και από την Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος με τον αναπληρωτή του.

ζ. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α, γ και ε μέλη.

7. Συμβουλευτική Επιτροπή Ελευθέρων Επαγγελματιών αποτελούμενη από:

α. Έξι (6) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από τη ΓΣΕΒΕΕ, την ΕΣΕΕ, τη ΓΣΕΑΕ, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Ναυτικών Πρακτόρων και Επαγγελματιών Χρηστών Λιμένων και την Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος με τους αναπληρωτές τους

β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

8. Συμβουλευτική Επιτροπή Αγροτών αποτελούμενη από:

α. Τέσσερις (4) εκπροσώπους των ασφαλισμένων που προτείνονται από την ΠΑΣΕΓΕΣ με τους αναπληρωτές τους.

β. Έναν (1) υπάλληλο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΠΕ κατηγορίας με Α΄ βαθμό, προερχόμενο από τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, με τον αναπληρωτή του. Πρόεδρος ορίζεται ένα από τα υπό τα στοιχεία α μέλη.

9. Στις συνεδριάσεις των Σ.Ε. μετέχουν ανάλογα με τη φύση του συζητούμενου θέματος, ως μέλη χωρίς δικαίωμα ψήφου, οι αρμόδιοι Προϊστάμενοι Γενικών Δ/νσεων και Διευθύνσεων του Ε.Φ.Κ.Α..

ΦΕΚ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΕΦΚΑ, ΣΥΓΚΡΟΤΟΥΝΤΑΙ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!