ΕΟΠΠΥ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα αιτήματα δικαιούχων για παροχές εκτός ΕΚΠΥ (εγκύκλιος)

Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τα  αιτήματα δικαιούχων για παροχές εκτός ΕΚΠΥ απέστειλε στους συντονιστές ΠΕΔΙ ο ΕΟΠΠΥ.

Ειδικότερα επισημαίνεται ότι:

«Σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ε.Κ.Π.Υ. (ΦΕΚ 4898/Β/2018), όπου προβλέπεται ότι: «Με απόφαση του Δ.Σ. του ΕΟΠΥΥ, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης και θετική γνωμοδότηση του Α.Υ.Σ., ο Οργανισμός δύναται να αποζημιώνει παροχές που δεν προβλέπονται στον παρόντα Κανονισμό.» και αναφορικά με τα αιτήματα δικαιούχων για παροχές ειδών εκτός ΕΚΠΥ, υπενθυμίζονται τα κάτωθι:

Τα απαραίτητα έγγραφα που θα πρέπει να συνοδεύουν το διαβιβαστικό έγγραφο των ΠΕ.ΔΙ. έχουν ως εξής:

1) Φωτοτυπία του αιτήματος του δικαιούχου για την παροχή είδους κατ΄εξαίρεση του ΕΚΠΥ.
2) Φωτοτυπία ιατρικής βεβαίωσης, όπου θα αναφέρεται η πάθηση του δικαιούχου, ένα σύντομο ιατρικό ιστορικό, το είδος της αναγκαίας παροχής, η ποσότητα του είδους ανά μήνα (π.χ. 30 τμχ/μήνα) και το χρονικό διάστημα χορήγησης της παροχής (π.χ. 1 έτος).
3) Φωτοτυπία παραστατικού αγοράς, όπου θα τεκμηριώνεται η αγορά του αιτούμενου είδους με την επωνυμία, την ποσότητα και την τιμή του.
Εναλλακτικά, μπορούν να κατατεθούν οικονομικές προσφορές (τουλάχιστον τρεις) από συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ παρόχους. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που ο
 δικαιούχος καταθέσει οικονομικές προσφορές που θα αναφέρουν το κόστος των αιτούμενων ειδών, αυτές θα πρέπει να αφορούν στο ίδιο ή ισοδύναμο προϊόν και να είναι
αναλυτικές, αναφέροντας: i) την επωνυμία του προϊόντος και ii) την τιμή ανά τεμάχιο προϊόντος ή την τιμή συσκευασίας του προϊόντος και πόσα τεμάχια αυτή περιέχει.
4) Φωτοτυπία απόφασης ΚΕΠΑ (ή Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής άλλων Υπουργείων), εάν ο δικαιούχος τη διαθέτει.
5) Στην περίπτωση που το είδος που αιτείται ο δικαιούχος είναι παρεχόμενο αλλά η νόσος δεν προβλέπεται στον ΕΚΠΥ για το είδος αυτό (νόσος εκτός ΕΚΠΥ), τότε θα πρέπει ως
επιπλέον δικαιολογητικό να αποσταλεί και φωτοτυπία της ηλεκτρονικής γνωμάτευσης παροχών ΕΚΠΥ.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η υπηρεσία μας διεκπεραιώνει το σύνολο των αιτημάτων εκτός ΕΚΠΥ της επικράτειας, τα πολλαπλά και χρονοβόρα διοικητικά βήματα που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και με σκοπό την ταχύτερη εξυπηρέτηση των δικαιούχων και την κάλυψη των αναγκών τους, παρακαλούμε όπως οι ΠΕ.ΔΙ. αποστέλλουν συμπληρωμένο στην Κεντρική Υπηρεσία το συνημμένο έντυπο, μαζί με τα προαναφερθέντα δικαιολογητικά.

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση.»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΥΓΕΙΑ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΕΟΠΠΥ, ΠΕΔΥ, ΕΚΠΥ


ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!