Από 50 μέχρι 500 ευρώ οι αυξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών

Ασφαλιστικές εισφορές αυξημένες από 50 έως και 500 ευρώ, σε σχέση με το παλαιό καθεστώς, καλούνται να πληρώσουν στο τέλος Φεβρουαρίου οι περίπου 650.000 αγρότες, καθώς ο ασφαλιστικός νόμος προβλέπει για το τρέχον έτος αύξηση του ποσοστού εισφορών παράλληλα με την αλλαγή του τρόπου υπολογισμού τους.

Αυτό περιγράφεται σε εγκύκλιο του ΕΦΚΑ. Η εγκύκλιος προβλέπει, για το τρέχον έτος, ότι η εισφορά που πρέπει να πληρωθεί μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου θα αντιστοιχεί σε 14% επί του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος του 2015, ενώ καταβάλλονται και εισφορές 6,95% για ασθένεια και 0,25% για την Αγροτική Εστία, δηλαδή συνολικά 21,20% του εισοδήματος.

Ως ελάχιστη μηνιαία καταβολή ορίζονται τα 86,97 ευρώ, καθώς ο νόμος δίνει στους αγρότες τη δυνατότητα χαμηλότερης βάσης υπολογισμού των εισφορών τα 410,26 ευρώ (ήτοι το 70% του κατώτατου μισθού των 586,08 ευρώ). Σε επίπεδο εξαμήνου, για να είναι συγκρίσιμα τα ποσά, η κατώτατη εισφορά ανέρχεται σε 521,79 ευρώ, ποσό μειωμένο κατά 2,51% σε σχέση με την πρώτη ασφαλιστική κατηγορία του 2016, κατά 13,78% σε σχέση με τη 2η ασφαλιστική κατηγορία του προηγούμενου έτους και κατά 41,29% σε σχέση με την 5η κατηγορία. Βέβαια, οι εισφορές του 2016 είναι δραματικά αυξημένες σε σχέση με αυτές του 2015.

Οι αλλαγές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 40 του Ν.4387/2016, ισχύουν από 01/01/2017 και φέρνουν αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των α σφαλιστικών εισφορών των προσώπων που υπάγονται βάσει γενικών, ειδικών ή καταστατικών διατάξεων ΟΓΑ, όπως αυτές ίσχυαν έως την έναρξη ισχύος του νόμου, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών.
Με το νέο θεσμικό πλαίσιο, όπως αναφέρεται στην εγκύκλιο καταργείται το υφιστάμενο σύστημα ασφαλιστικών κατηγοριών και ορίζεται το πραγματικό εισόδημα, από την άσκηση αγροτικής ή κάθε άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος, ως βάση υπολογισμού της εισφοράς.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την πιο πάνω (2) σχετική Υπουργική απόφαση ως μη Μισθωτοί ασφαλισμένοι Αυτοαπασχολούμενοι που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων, νοούνται:
α. Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς
β. Οι κατά κύριο επάγγελμα, τουλάχι στον για μια πενταετία, αγρότες, όπως ορίζονται από το Μητρώο Αγροτών καθώς και τα φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται σε επιδοτούμενα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης νέων γεωργών που εγκαθιστούν φωτοβολταϊκά συστήματα ισχύος μέχρι 100 kw.
γ. Οι αυτοαπασχολούμενοι στην αγροτική οικονομία που εντάσσονται σε
επενδυτικά προγράμματα και χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση.
δ. Οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και αγρότισσες που είναι παράλληλα και μέλη
Αγροτικών συνεταιρισμών.
ε. Επαγγελματίες, Βιοτέχνες και έμποροι, οι οποίοι βάσει πληθυσμιακών ή εισοδηματικ
ών κριτηρίων υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.
στ. Ο/Η σύζυγος και τα ενήλικα τέκνα Οικογένειας σε περίπτωση Οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης.
ζ. Οι μοναχοί που ασχολούνται σε αγροτικές επιχειρήσεις οι οποίοι έχουν υπαχθεί ή θα υπαχθούν προαιρετικά στην ασφάλιση.
η. Τα πρόσωπα που εμπίπτουν στο Κοινοτικό Καθεστώς περί ενθάρρυνσης της παύσης γεωργικών δραστηριοτήτων (Κανονισμός ΕΟΚ αρθρ. 1096/88). Ειδικότερα,
αγρότες και οι σύζυγοι τους, οι οποίοι, μετά την παύση της γεωργικής
δραστηριότητας, λογίζονται ως ενεργοί αγρότες όσον αφορά τα ασφαλιστικά τους
δικαιώματα και την ιατροφαρμακευτική τους περίθαλψη.
θ. Τα π ρόσωπα που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΟΓΑ μέχρι 31/12/2016 ή θα
υπαχθούν μετά την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές καταστατικές του διατάξεις.

Για επόμενα χρόνια

Για το 2018, το 14% γίνεται 16% για κύρια σύνταξη, με αποτέλεσμα η μικρότερη δυνατή εισφορά να υπολογίζεται στο 23,20% του εισοδήματος των 410,26 ευρώ, ήτοι 95,18 ευρώ τον μήνα. Το 2019 οι αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν το 18% του φορολογητέου εισοδήματος για κύρια σύνταξη και συνολικά 25,20% με ελάχιστη μηνιαία εισφορά, αν έχει παραμείνει ο κατώτατος μισθός στα ίδια επίπεδα, 103,38 ευρώ.

Το 2020 οι συνολικές εισφορές ανεβαίνουν στο 26,20% (19% για κύρια σύνταξη), με ελάχιστη εισφορά τα 107,48 ευρώ τον μήνα, ενώ το 2021 η εισφορά κύριας σύνταξης αυξάνεται σε19,5% και συνολικά οι εισφορές σκαρφαλώνουν στο 26,70% με ελάχιστη μηνιαία εισφορά τα 109,54 ευρώ.

Από την 1/1/2022 και μετά, το ποσοστό για κύρια ασφάλιση γίνεται 20% –όπως και όλων των υπόλοιπων ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων– και συνολικά 27,20%, με την ελάχιστη εισφορά να διαμορφώνεται σε 111,60 ευρώ τον μήνα. Για το τρέχον έτος, η ανώτατη εισφορά, με βάση το ανώτατο ετήσιο όριο ασφαλιστέου εισοδήματος που είναι 70.329,60 ευρώ, διαμορφώνεται σε 1.242,48 ευρώ τον μήνα, για να φθάσει τα 1.594,14 ευρώ το 2022.

Με την εγκύκλιο ξεκαθαρίζεται, επίσης, ότι για τα μέλη οικογενειακής αγροτικής εκμετάλλευσης εφαρμόζεται το κάθε φορά προβλεπόμενο κατώτατο όριο υπολογισμού των εισφορών επί τον αριθμό των μελών της οικογένειας που μετέχουν στην αγροτική εκμετάλλευση. Για τα μέλη εταιρειών, βάση υπολογισμού εισφορών αποτελεί το ετήσιο εισόδημα που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής κάθε μέλους στην εταιρεία.

Δείτε τη βάση του υπολογισμού των εισφορών και όλη την εγκύκλιο ΕΔΩ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ, 50%, 500 ΕΥΡΩ, ΑΓΡΟΤΕΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ, ΑΥΞΗΣΕΙΣ


Αφήστε μια απάντηση

ΕΓΓΡΑΦΗ NEWSLETTER

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ ΠΡΩΤΟΙ ΓΙΑ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ!