31.05.2017 | 23:31

ΥΠΔΑ: Διευκρινίσεις για πλήρωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο (εγκύκλιος)

Διευκρινιστική εγκύκλιο, εξέδωσε το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σχετική με την πλήρωση θέσεων ευθύνης στο Δημόσιο. Στην εγκύκλιο, η οποία αφορά στην πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, σημείωνεται: «Από τη Βεβαίωση, που εκδίδεται από τις Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού και αποστέλλεται στο ΕΙ.Σ.Ε.Π., θα πρέπει να προκύπτει η ακρίβεια ή όχι των δηλωθέντων στην αίτηση και […]