ΕΟΦ: Ανακαλεί παρτίδες ομφαλικών καθετήρων

Στην ανάκληση παρτίδων τoυ ιατροτεχνολογικού προϊόντος «Ομφαλικός Καθετήρας 270.03», κατόπιν ενημέρωσης από τον κατασκευαστή ότι η κλίμακα των εκατοστών δεν είναι ακριβής, προχωρά ο ΕΟΦ.

Το συγκεκριμένο ελάττωμα οφείλεται σε μη σωστή εκκαθάριση της γραμμής παραγωγής κι όχι σε συστηματικό σφάλμα. Η παρούσα απόφαση εκδίδεται στο πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας με σκοπό να ενισχύσει την εθελοντική ανάκληση της κατασκευάστριας εταιρείας VYGON.

ΑΠΟΦΑΣΗ