Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: YOZMA

Ετικέτα: YOZMA

YOZMA

ΥΠΑΝ: Υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με τον Ισραηλινό Οργανισμό ΥΟΖΜΑ

Συμφωνίες συνεργασίας του Ισραηλινού Οργανισμού ΥΟΖΜΑ με τη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) αφενός, το ΕΤΕΑΝ και την Ένωση Ελληνικών Εταιριών Επιχειρηματικών...