Δήμος ανακάλεσε αποφάσεις για υποδοχή επικίνδυνων αποβλήτων σε ΧΥ...

Αιφνιδίασε η Δημοτική Αρχή, στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Βόλου, για το θέμα της ...

Διαχείριση απορριμμάτων χωρίς ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ: Το τυρί στη «φάκα» των ε...

Η διοίκηση, από τα υπουργεία και τις αποκεντρωμένες διοικήσεις, ως τις περιφέρειες και τους δήμους, ...