ΙΚΥ: 50 υποτροφίες για ξένους υπηκόους στα πανεπιστήμια της χώρας...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 50 θέσεις υποτρο...

ΙΚΥ: 50 θέσεις υποτροφιών για ξένους υπηκόους...

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) προκηρύσσει για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 50 θέσεις υποτρο...