Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: X ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ετικέτα: X ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

X ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Αποσπάσεις στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής

Το Υπουργείο Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης προτίθεται να καλύψει έκτακτες υπηρεσιακές του ανάγκες που αφορούν στη Γενική ∆ιεύθυνση Ιθαγένειας και Μεταναστευτικής Πολιτικής / ∆ιευθύνσεις...