Το πιο βρώμικο εστιατόριο είναι ελληνικό και βρίσκεται στο Λονδίν...

Τη χειρότερη αρνητική διαφήμιση γνωρίζει αυτές τις μέρες ένα ελληνικό εστιατόριο στο Λονδίνο, το οπο...